Coneixes Alterna Coop? Una cooperativa valenciana de mobilitat compartida


ALTERNA COOP

És una cooperativa valenciana sense ànim de lucre, integrada per consumidors i usuaris.

Aquesta cooperativa és una eina per a difondre una mobilitat sostenible que use les energies renovables com a combustible. I donar a conéixer les possibilitats dels vehicles elèctrics que és una qüestió que els fabricants d'aquests cotxes eviten i dificulten. Hi ha molt de desconeixement en general respecte al vehicles elèctrics, també sobre el que poden aportar al canvi de mentalitat cap a nous models de transport.És una empresa sense ànim de lucre que ofereix als seus socis serveis per a la seua mobilitat de forma sostenible i assequible, intentant evitar que una mobilitat sostenible es convertisca en un hàndicap o factor de discriminació. També contactem amb Ajuntaments i entitats públiques per a intentar aconseguir una xarxa de càrrega pública per a vehicles elèctrics, i així ajudar a posar en marxa una mobilitat elèctrica. Sense menysprear el transport públic al qual pretenem donar suport i complementar.

VEHICLES ELÈCTRICS

 • Facilitem als nostres associats la possibilitat de fer proves o compres conjuntes per a obtindre un millor preu.
 • Compartir vehicles elèctrics
 • Oferir la possibilitat de compartir vehicles elèctrics entre els associats donats d'alta en aquest servei, que només hauran de pagar pel temps que l'utilitzen.
 • V2G (Vehicle to Grid) És un servei que volem oferir als nostres socis quan siga viable tant tècnicament com legal, però en l'actualitat encara no es compleixen les condicions adequada per a posar-se en marxa.
 • Instal·lació d'Electrolineras. Facilitem als nostres associats la instal·lació d'estacions de recàrrega individuals o col·lectives (electrolineres) per a recarregar els vehicles elèctrics amb Energies Renovables. Pregunta'ns i et posarem en contacte amb professionals autoritzats.
 • Col·laborem. Amb l'economia social i la cerca d'un nou model energètic.
  • Qualsevol soci d'Alterna amb connexió a xarxa pot consumir energia 100% renovable per al seu habitatge, oficina, organisme o empresa. A traves de la comercialitzadora Somenergia.coop.
  • L'energia més eficient/renovable és la que NO es consumeix. Posem a la disposició dels nostres socis eines per a reduir la factura energètica. Per als grans consumidors energètics facilitem la possibilitat de realitzar una auditoria energètica i les solucions possibles per a reduir el consum.
  • Facilitem als nostres socis la possibilitat d'instal·lar mòduls fotovoltaics per a reduir l'import de la seua factura elèctrica o fins i tot per a arribar a tallar definitivament els cables amb la distribuïdora elèctrica.

Es pot invertir a Alterna COOP.

Cada sòcia pot aportar un mínim de 500€ amb un màxim de fins a 5.000€. L'interés a percebre serà del 3% anual
La duració dels títols participatius és de 5 anys
La inversió és recuperable a partir del segon any amb 3 mesos de preavís a la cooperativa.