Vols compatir/llogar el teu cotxe? Pautes per a fer-ho bé i conèixer els riscos


Si decidim llogar el nostre cotxe, perquè siga utilitzat per altres usuaris, com a mitjà per a rendibilitzar el seu comprar, o millorar la mobilitat, hem de tindre en compte alguns riscos als quals ens podem enfrontar.Les noves necessitats dels usuaris, i les opcions existents, fa que molts es plantegen una mobilitat diferent de les solucions tradicionals. Fins fa poc, qui no disposava d'un vehicle propi, o l'opció que algun amic o familiar li prestara un, es veia obligat a acudir a una empresa de lloguer de vehicles. Actualment són diverses les webs, i les aplicacions, que ofereixen serveis de ‘carsharing’, i permeten llogar un vehicle a un particular, amb sistemes que faciliten molt la labor, fent del tràmit ràpid i senzill.


Els riscos que suposa llogar el nostre vehicle particular són:

  • Els desperfectes causats voluntària o involuntàriament, que pot patir el vehicle, per un ús no adequat, o simplement per accident.
  • El retard en el lliurament o en la devolució del vehicle.
  • Problemes en el cobrament dels lloguers, etc.

Però hi ha altres riscos, dels quals és possible que no siguem tan conscients de la seua existència, com per exemple els relacionats amb el segur, o possibles responsabilitats que ens poden afectar.

  1. En primer lloc, hem de saber que, encara que destinem el vehicle al lloguer, tenim l'obligació de subscriure una assegurança obligatòria, per a aquest vehicle, amb independència que, en llogar el nostre vehicle, a través d'alguna plataforma, ens informen que disposen d'una assegurança. La Legislació actual obliga al fet que tot propietari d'un vehicle a motor contracte, i mantinga en vigor, una assegurança, per cada vehicle que siga titular.
  2. En segon lloc, en el cas que aqueix usuari que lloga el nostre vehicle cause un sinistre, comptarem amb dues assegurances obligatòries. D'una banda, l'assegurança obligatòria del vehicle, subscrit pel propietari, i per un altre l'assegurança relacionada amb el lloguer, la qual cosa té unes conseqüències que és necessari conéixer.

En un sinistre d'automòbil es poden causar danys, tant materials com corporals, a tercers, danys al propi vehicle, així com danys al conductor i ocupants d'aquest. La majoria de les plataformes existents posen a la disposició dels seus usuaris, ja inclòs en el preu, tant una assegurança a tot risc (amb o sense franquícia), com a assistència en carretera. Aquesta assegurança entra en vigor en el moment de l'inici del lloguer, a l'hora pactada en la sol·licitud realitzada, i finalitza en el moment de finalització d'aquest lloguer.

El propietari del vehicle ha de tindre en compte que l'assegurança del seu vehicle roman en vigor durant tot el període contractat, perquè és impossible activar o desactivar aquesta cobertura com la seua fora un interruptor, i per tant les conseqüències econòmiques del sinistre, quan aquest en situació de lloguer a un particular, es podran repartir entre totes dues asseguradores. Amb tot, el més normal és que el conductor, després del sinistre, facilite, als perjudicats, cas d'existir, les dades de l'asseguradora que ha contractat, juntament amb el lloguer, i per tant l'assegurança del propietari no es veja afectat.


El que sí que tindran cobert, els propietaris dels vehicles seran els danys que es puguen causar al propi vehicle, per la qual cosa serà interessant que prenguem certes mesures, com per exemple informar-nos sobre les possibles franquícies, i condicions de la pòlissa. Normalment les franquícies oscil·len entre els 150 euros (franquícia reduïda) i 1.500 euros, i a vegades s'estableixen diferents imports de franquícia per als danys propis amb o sense contrari. També és possible contractar una assegurança sense franquícia, la qual cosa té un cost addicional a l'hora de llogar el vehicle.

En relació als danys propis, és important tindre en compte que l'import de la franquícia haurà de ser abonada, directament, per l'arrendador del vehicle, la qual cosa pot arribar a generar algun contratemps. Algunes plataformes s'ocupen de cobrar la franquícia directament de la targeta de crèdit utilitzada per a pagar el lloguer, la qual cosa pot minimitzar la dificultat per al cobrament de l'import.

Els danys a tercers

En relació als danys causats a tercers, també poden existir algunes situacions conflictives, per exemple, en el cas que els danys materials i personals causats, es deuen a conduir sota la influència de l'alcohol, drogues t, per part del conductor que lloga el vehicle. En aquests casos la legislació vigent permet que l'entitat asseguradora puga revertir els imports abonats, contra el propietari del vehicle, la qual cosa pot posar-li en una situació certament complicada.

Igualment, quan el propietari del vehicle decidisca canviar de segur, pot arribar a trobar-se que l'afecten, en valorar el seu historial de bonificació, els sinistres que haja patit el seu vehicle mentre estava llogat i per tant no gaudir dels descomptes que li haurien de correspondre.

Altres aspectes importants són què ocorre si el vehicle no es retorna en el termini establit, o si hi ha conflicte en la responsabilitat dels danys que presenta el vehicle, per a això pot ser d'ajuda traure fotos del vehicle, tant al lliurament com a la devolució, almenys en la part exterior.

En aquest punt les plataformes més populars exigeixen la realització de fotografies, i que s'indique l'existència de danys en el moment de l'inici del lloguer, en definitiva, accions totes elles, encaminades a evitar la incorrecta imputació dels danys.

Es recomana informar-se correctament, tant per al propietari que posa el seu vehicle en lloguer, com qui el lloga, perquè hi ha molts aspectes a tindre en compte:

  • La gestió de les multes que rep el propietari del vehicle, i que es produeixen durant els períodes de lloguer.
  • Les penalitzacions per cancel·lació del lloguer del vehicle.
  • Les limitacions d'edat o antiguitat del permís de conduir dels possibles conductors.
  • Els límits de quilòmetres que es poden recórrer durant el lloguer, tant per dia com totals.