Garantia de segona mà: no és el mateix comprar a un particular que a una empresa

Garantia de segona mà: no és el mateix comprar a un particular que a una empresa
És diferent la garantia si es compra a una empresa o a un particular. En el cas de compra entre particulars, s'aplica el Codi Civil, la garantia tindrà una duració de sis mesos i el comprador haurà de demostrar que ja existia el problema.En el cas de venda d'una empresa a un particular, la garantia es regula per la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, que estableix que la garantia per al supòsit de béns de segona mà, serà el que s'acorde entre comprador i venedor però no podrà ser inferior a un any. En aquest cas també s'entén que ja existia el problema, és a dir, que es tracta d'un defecte d'origen quan es manifesta durant els sis primers mesos.

Una vegada transcorreguts estos sis primers mesos encara que el bé que hàgem comprat continue estant en garantia, si sorgeix un problema haurem de provar que es tracta d'un defecte de fàbrica, perquè en cas contrari el venedor pot negar-se a reparar-lo.

Què cobreix la garantia de béns de segona mà?

En el cas en què compres un bé de segona mà i no siga conforme a l'acordat podràs sol·licitar:


  • Que es repare el bé. Per exemple, si compres un cotxe i no funciona, podràs demanar que l'arreglen de forma gratuïta.
  • Que se substituïsca el bé que no funciona per un altre, si és possible.

En el cas en què la reparació o la substitució no siguen possibles, podràs sol·licitar:


  • Que et retornen els diners que vas pagar per la compravenda.
  • Que es reduïsca el preu o retornen part del preu que vas pagar. 
Perquè la teua reclamació siga possible has de guardar sempre tots els documents relatius a la compravenda: anunci del cotxe, per exemple, correus electrònics o missatgeria instantània, factures, vaig rebre del pagament, còpia del contracte que vas signar etc. En el cas de la compravenda d'un cotxe, a més, és important que et fixes que tots els documents siguen correctes: ITV, revisions, permís de circulació, titularitat, Imposat de Circulació, etc.

Si es tracta d'una compra per internet d'un bé de segona mà, es podrà desistir de la compra en un termini de 14 dies, sense que es puga imposar cap penalització.

En el cas dels béns nous la garantia s'amplia a dos anys i cobreix els mateixos supòsits.