Puc entrar amb menjar o beguda en un festival de música?

Marta ens pregunta: Puc entrar amb menjar o beguda en un festival de música? 


La resposta és perquè el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris considera que no permetre l'entrada amb menjar i beguda de fora és una clàusula abusiva segons l'article 82.1, que estableix com a tals totes aquelles pràctiques que causen "un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts que es deriven del contracte".

D'igual forma, han indicat que la Comissió de Cooperació de Consum va establir en la seua consulta número cinc de l'any 2000 que "les clàusules en les quals s'imposa al consumidor limitacions amb vista a l'adquisició dels productes sense fundar-se en circumstàncies objectives, han de ser considerades abusives".

D'aquesta manera, cal reclamar en cas d'observar casos similars i a denunciar a les empreses responsables de les prohibicions.