He comprat un ordinador per internet En quant temps han d'entregar-m'ho?

Javier ens pregunta: He comprat un ordinador per internet En quant temps han d'entregar-m'ho? 

El termini de lliurament no pot ser superior a 30 dies des que es realitza la comanda, llevat que vosté haja pactat una altra cosa amb el venedor. Si el producte no està disponible, han d'avisar-li perquè puga demanar la devolució de l'import pagat. Si no es fa així, pot reclamar el doble de la quantitat que haja pagat.