Com serà la política amb el 5G?

Quan els canvis tecnològics van tan ràpid i són tan transformadores, la política sol arribar tard i malament

ANTONI GUTIÉRREZ-RUBÍ Actualitzat a 11-07-2018 7.20La transició digital prompte quedarà en el passat. Els nous escenaris ens plantegen una realitat completament diferent, a causa del nou motor de canvi: el 5G.  L'arribada d'aquesta nova capacitat de connectivitat dissenya un full de ruta amb grans canvis, cridats a revolucionar tots els àmbits de les nostres vides. Ens confondrem si veiem el 5G com un pas més en l'evolució de la connectivitat. Les conseqüències d'aquest nou paradigma es podrien comparar més amb el pas de la màquina d'escriure a l'ordinador, que no tant amb el pas del 3G al 4G.

Com serà la política amb el 5G? No ho sabem, encara. Ni tan sols podem intuir-ho bé. Però si que sabem que quan les tecnologies van tan ràpid, són tan profundes, i tan transformadores, la política arriba tard i malament. I la seua temptació reguladora és l'única resposta. Però hem de pensar més a fons, en termes més complexos. La idea d'organitzar a Barcelona un gran fòrum, sobre com plantejar solucions als reptes que proposa la revolució tecnològica del 5G (el «Davos digital»), seria una bona oportunitat. Aquestes podrien ser les 5G de la política.

G de Governabilitat

L'hàbitat natural d'aquesta nova connectivitat són les ciutats intel·ligents que, amb aquesta nova realitat, faran el pas a ciutats en directe, amb capacitat de fer les nostres urbs més segures, més eficients i molt menys contaminants. Quan parlem de les ciutats en directe ens referim a aquelles Smart City que operaran sota la lògica del 5G i que implementaran i donaran resposta a bases de dades en temps real. Això ens planteja múltiples reptes en la seua governabilitat i gestió, no solament en aspectes sonats, com els cotxes autònoms, sinó en aspectes més complexos com la gestió del transport públic, per exemple. Amb tots aquests elements, els representants públics tindran el gran desafiament de legislar —i comprendre— àmbits amb els quals no es van trobar abans, com l'ètica i transparència dels algorismes que prendran decisions que afectaran directament la vida dels ciutadans. De les smart cities als smart citizens.

G de Gestió

Quina solució poden trobar les operadores a aquesta nova realitat? El 5G pot ser atés sol des del mercat? Hi ha veus prestigioses, com la de Jon Fredrik Baksaas, expresident de la GSMA i de la teleoperadora noruega Telenor, que demanen que les telecos «canvien el xip» i comencen a col·laborar més entre elles, tant per a compartir xarxes com per a buscar models de negoci basats en nous serveis que arriben amb el 5G. «Tots han d'entendre que el panorama competitiu ha canviat, i les operadores necessiten donar forma a les seues estratègies de creació de valor de forma coordinada». Ens enfrontem a un volum extraordinari de dades que no pot crear mercats desiguals, fraccionats o segmentats per renda o accessibilitat. A més, el 5G necessita més antenes, estacions base i cables de fibra òptica que la seua tecnologia predecessora. Canviarà el nostre paisatge urbà. Com gestionar aquesta demanda, com garantir la seua inversió? El 5G desafiarà les pautes conegudes i establides de la clasica col·laboració públic-privada.


G de Garanties

La gestió ètica de les dades generades per la Internet de les coses serà bàsica per a l'àmbit de la comunicació i l'estratègia política. Ens trobarem en un escenari de vigilància bidireccional: els ciutadans tindran molts més dades per a avaluar als seus representants i institucions; i aquests tindran més dades que mai per a analitzar i comprendre als seus ciutadans, així com més capacitat per a adequar, programar i oferir serveis públics a una societat permanentment connectada i on les dades seran el combustible de l'economia.

A causa d'aquesta nova realitat, la gestió i propietat de les dades generades serà objecte de debat constant, ja que en aquest nou context no solament els dispositius electrònics generaran informació, sinó que aquells objectes actualment concebuts com a analògics també seran motors de dades altament sensibles.

G de GigaByte

Per què és tan important el 5G? Una dels seus grans avantatges és la velocitat de transmissió: l'objectiu és que abast un gigabyte per segon i una latència (en telecomunicacions, la suma de retards en una xarxa mentre es transmeten les dades) per davall dels deu mil·lisegons. Mai hem tingut aquesta capacitat. Com governar a aquesta velocitat, com garantir l'interés general a un ‘gigabit’ per segon?

G de Grassroots

A més, amb un major nombre d'eines, relacions i xarxes generant dades, podrem tindre una anàlisi més detallada del nostre context. Serà possible exercir una política de proximitat i segmentada al detall, coneixent els problemes i preocupacions dels votants a nivells que hui no podem imaginar.

Més enllà de la segmentació del missatge, també haurem d'adaptar les campanyes electorals a aquesta nova tessitura. La capacitat de generar activistes per a una causa política serà molt més senzill i el seu impacte major. La possibilitat de compartir contingut o expressions polítiques, des de dispositius que hui no considerem connectats, permetrà fer campanya en qualsevol lloc o moment.

Un dels reptes més rellevants serà incorporar elements de la intel·ligència artificial a la comunicació política, combinant metodologies clàssiques amb els nous algorismes que ens aportaran informació útil per a construir missatges i estratègies. Els nous algorismes del 5G hauran d'anar lligats a un procés de democratització i de fiscalització d'aquells gegants tecnològics que gestionen aquesta nova realitat. Des de tots els sectors tenim el repte de prendre'ns la revolució del 5G com una oportunitat democratitzadora i no perdre el punt de vista ètic en la gestió dels nous escenaris.

Antoni Gutiérrez-Rubí és assessor de comunicació i consultor polític. @antonigr | www.gutierrez-rubi.es