Les motos compartides: perspectiva de consum


Com funciona el lloguer de motos elèctriques? 

Pots accedir al servei quan acabes el procés d’alta en l’APP o web. Una vegada descarregada l'App i acabat el procés de registre, hauràs de loguejar-te en l'App. i buscar el vehicle més pròxim. Una vegada triat el vehicle, fes click en el botó "Reservar": des d'aquell moment tindràs 20 minuts per a arribar a la ubicació exacta de la moto i iniciar el teu viatge.


Començar el servei. Una vegada arribat a la ubicació del vehicle, prem el botó de "Inici lloguer" de l'escúter. En aquest moment el servei ha començat, s'il·luminarà el panell principal i s'obrirà automàticament el bagul per a agafar els cascos.Una vegada hages arribat a la teua destinació, baixa el cavallet lateral i assegura't que estiga recolzat en terra. No t'oblides de deixar els cascos dins del maleter. A continuació prem el botó corresponent i revisa que l'App confirme el tancament de Bagul. Amb els cascos a l'interior prem el botó de "Acabar lloguer" per a detindre el motor i finalitzar la reserva.

L’obligació del llogatari de motos és complir la normativa de circulació.
Durant l'ús del vehicle, eres responsable per aquest. Per tant, eventuals multes seran enviades al teu domicili.

És fonamental comprovar la bateria del teu mòbil abans d'usar el nostre servei. El teu telèfon intel·ligent és la clau, no hi ha una altra opció d'arrancar, parar i finalitzar sessió. Per descomptat, pot ocórrer un imprevist i es puga esgotar la bateria del teu mòbil: si et trobares en aquesta situació, hauries d'amprar un altre mòbil per a connectar-te al teu compte en l'App i poder acabar sessió. També algunes motos disposen d'una connexió de 12V (estile encenedor) per a carregar dispositius mòbils i finalment pots contactar per telèfon.


Hi ha dos models de motorsharing:
Per subscripció - pagues una tarifa mensual tot inclòs i no has de preocupar-te de res. A més, no hi ha lligams, subscrius quan vulgues i cancel·les quan vulgues.
Per minuts.

Cal comprovar com i quan es pot cancel·lar el servei i si té permanència.


El Client serà responsable d'indemnitzar la companyia de lloger o uns altres tercers en els casos de:

  • Robatori dels vehicles o de qualsevol accessori del mateix produït com a conseqüència d'un mal ús o d'un ús no diligent o descurat dels vehicles. , tenint-se per tal i amb caràcter purament enunciatiu,
    • l'abandó del vehicle durant el servei o la seua terminació sense assegurar-se que el vehicle queda degudament apagat,
    • la pèrdua o extraviament del mateix
    • o la seua cessió a qualsevol persona diferent del propi Usuari que haja fet la reserva corresponent.
  • Danys i desperfectes que, per l'ús de vehicle, el Client ocasione al vehicle mateix o a tercers, sempre que no estiguen coberts per l'assegurança i sense perjudici de les accions de l'assegurança contra l'usuari. Seran de plena responsabilitat de l'usuari els danys a persones i coses que el mateix ocasionara mediant dol o negligència tals com la cura deficient del Vehicle, el seu ús inadequat o il·lícit, les distracció o somnolència durant la conducció, provocar danys al vehicle intencionadament, ocultar un mal causat al vehicle de manera culposa; sent aquesta una enumeració descriptiva que no constitueix una llista tancada o numerus clausus de supòsits; (ii) els danys a persones i coses que ocasionats per un conductor diferent del Client; (iii) la pèrdua o els danys als accessoris del vehicle (com són per exemple, el casc, bagul, retrovisors, entrada USB, etc.); (iv) el robatori o el furt dels objectes personals deixats a l'interior del vehicle; (v) les burxades o rebentades de pneumàtics causats per l'ús indegut del vehicle del Client; (v) així com els danys i perjudicis propis i els del vehicle que es produïsquen com a conseqüència de la seua conducció. Es presumeixen responsabilitat del client i li seran facturats i cobrats per la companyia els danys ocasionats al Vehicle, al seu instrumental i resta d'elements mentre l'utilitze.

El Client es fa responsable d'informar a la companyia dels danys que es produïsquen i de les infraccions que puga haver comésutilitzant els canals facilitats per a tal fi (telefono o correu electrònic). En cas que el mal haguera sigut causat per un tercer en supòsit diferent a un accident fortuït el Client haurà de presentar immediatament denúncia davant la policia i entregar l'atestat policial a la companyia en un termini màxim de 24 hores. La falta de lliurament d'aquesta documentació facultarà a la companyia per a realitzar un càrrec addicional al Client, en concepte de despeses de gestió, independentment de quin siga el valor dels danys que presente el Vehicle .


Si el vehicle és retirat per la grua municipal durant el servei o després d'haver-lo finalitzat en una zona d'aparcament prohibit, tots els costos i sancions administratives derivades es repercutiran a l'Usuari responsable de la infracció i se li aplicaran les penalitzacions corresponents d'acord amb les Condicions Particulars Locals aplicables.Sinistres durant la conducció i assegurament

El client és el responsable de tots els danys i desperfectes que, per l'ús de vehicle, ocasione al vehicle mateix o a tercers sempre que no estiguen coberts per l'assegurança i sense perjudici de les accions de l'assegurança contra l'usuari tal com s'especifica en l'anterior punt 6.1.2

En cas d'accident amb o sense contrari el Client haurà de completar un comunicat d'accident de forma completa i amb el màxim possible de detalls, tant respecte dels danys com de les circumstàncies en les quals els mateixos es van produir. El Client signarà i a recollirà la signatura del contrari, si n'hi haguera. Si el contrari es negara a signar, l'usuari ha de sol·licitar la presència policial per a l'esclariment dels fets i la realització de l'atestat, ja que en cas contrari es considerarà al Client com a responsable de l'accident.

El Client haurà d'informar immediatament el Servei d'Atenció al Client de la companyia l'esdeveniment de qualsevol accident i remetre el comunicat i/o l'atestat del mateix de manera immediata o en un termini màxim de vint-i-quatre (24) hores.. El no lliurament d'aquests documents, facultarà a la companyia per a realitzar un càrrec addicional al Client, en concepte de despeses de gestió, independentment de quin siga el valor dels danys que presente el Vehicle.

Si la companyia rep una reclamació per danys i perjudicis com a conseqüència d'un accident, sense haver rebut notificació i la documentació del Client que estava a càrrec del vehicle en el moment de l'accident, la companyia es reserva el dret de reclamar els costos corresponents a aquesta reclamació, així com de suspendre el Servei, sobre la base del que s'estableix en aquest contracte, a més d'una penalització, d'acord amb les Condicions Particulars Locals aplicables.

Si el vehicle és retirat per la grua municipal durant el servei o després d'haver-lo finalitzat en una zona d'aparcament prohibit, tots els costos i sancions administratives derivades es repercutiran a l'Usuari responsable de la infracció i se li aplicaran les penalitzacions corresponents d'acord amb les Condicions Particulars Locals aplicables.