Noves formes de consum de mobilitat: la mobilitat compartida


Tenint en compte que un cotxe passa un 95 per cent de la seua vida útil aparcat en la via pública o en un garatge –amb els costos que això comporta-, podríem dir, sense cap dubte, que no està ben aprofitat. Això és el que pensem cada vegada més persones que apostem per noves iniciatives que fomenten la mobilitat compartida. Una tendència que no solament els permet estalviar costos, sinó que a més redueix el trànsit i la contaminació.
Al seu torn, el creixement parell de la població mundial i l'expansió de les ciutats fa que aquestes s'enfronten a nous reptes d'equitat, accessibilitat, contaminació, accidentalitat i exclusió. La resposta real a aquesta problemàtica passa per buscar un canvi de model quant a mobilitat, com la coordinació de recursos i l'increment d'alternatives que permeten als usuaris aprofitar aquests recursos d'una forma més eficient. Una d'aqueixes alternatives és la mobilitat compartida, però què és exactament?Mobilitat compartida

Segons els experts, el futur de les ciutats es troba en la mobilitat urbana multimodal, amb viatges a peu, amb bicicleta, en vehicles zero emissions i compartits.
A grans trets, la mobilitat compartida és la utilització d'un mateix vehicle per a transportar a diverses persones en el mateix temps i espai: des d'autobusos o trens, fins a taxis, bicicletes públiques, vehicles per a logística urbana, etc. És a dir, és una combinació entre l'ús de transport públic i una alternativa intel·ligent de l'automòbil particular.
La mobilitat compartida engloba el carpooling, el ridesharing, el carsharing i els serveis de transport a demanda.