Què és el carpooling i el carsharing?


Tots dos conceptes fan referència a un servei de transport col·laboratiu que connecta als passatgers amb els conductors de vehicles registrats, però la diferència radica en el tipus de trajecte. Mentre el ridesharing és compartir cotxe en viatges esporàdics o trajectes de llarga distància; el carpooling és més per a distàncies curtes, com anar al treball.La idea és dividir les despeses entre tots els ocupants del vehicle. No es tracta que el conductor guanye diners amb això, sinó de compartir els costos d'un viatge que anava a realitzar de totes maneres. Les despeses a dividir comprenen el combustible, els possibles peatges, i la part proporcional del manteniment del vehicle, l'assegurança de cotxe i els impostos que paga el conductor.

Existeixen diverses plataformes que faciliten la mobilitat compartida entre particulars connectant conductors amb possibles passatgers. Fins i tot es poden gestionar en temps real els recorreguts per a, a través del telèfon mòbil, localitzar passatgers sobre la marxa. En aquest cas, les plataformes realitzen de forma automàtica un repartiment equitatiu de les despeses de viatge, permetent que cada passatger retorne al conductor la part justa d'acord amb la distància que ha recorregut i al nombre de persones amb la qual ha compartit el viatge.
Carsharing


En aquest cas, ja no es tracta de particulars, sinó d'empreses que posen a la disposició dels usuari tant motos com cotxes de lloguer per curts períodes de temps en múltiples ubicacions. A través d'una app es localitza el vehicle més pròxim i es reserva, i el seu cost dependrà del temps d'ús. Aquest model de mobilitat compartida és molt atractiu per a aquells que vulguen fer ús ocasional d'un vehicle.
Gran part d'aquestes iniciatives compten amb cotxes o motos elèctriques, la qual cosa redueix les emissions contaminants en zones de gran concentració de trànsit. Però a més, és una excel·lent oportunitat perquè els conductors s'acosten a l'experiència de conduir un vehicle elèctric, la qual cosa més endavant pot motivar la seua compra.

CARPOOLING
El carpooling s'ha posat molt de moda en els últims anys. Això es deu no solament a la preocupació pel planeta (menys cotxes, menys contaminació), sinó també perquè el fet de compartir cotxe (així es coneix a aquest terme en espanyol) és una molt bona tècnica per a estalviar diners.


Així mateix, el carpool és una pràctica que ajuda a descongestionar les ciutats i, per què no, a fer amics de viatges puntuals. No es tracta d'un servei de taxi ni d'un Uber, és simplement un grup de persones que parteixen del mateix lloc i es dirigeixen al mateix destinació en un dia en particular i, en ajuntar-se, comparteixen les despeses.