He comprat un producte per internet i no respon a les meues expectatives, tinc dret a retornar-ho?

Sergio ens pregunta: He comprat un producte per internet i no respon a les meues expectatives, tinc dret a retornar-ho? 

Sí. Si no està conforme amb la compra, vosté pot retornar el producte en un termini de 14 dies naturals des del moment en què reba el bé o, si es tracta d'un servici, des del moment en què se celebre el contracte, (sempre que no es tracte de productes personalitzats, molt peribles, productes que no puguen ser retornats per raó de salut o higiene, enregistraments, vídeos o programes informàtics desprecintats…) sense necessitat d'al·legar cap motiu i abonant únicament les despeses de devolució. Per això, és imprescindible que, abans que finalitze el termini, li comunique al venedor la seua decisió, preferiblement per algun mitjà que deixe constància fefaent, com a burofax, telegrama amb justificant de recepció, SMS amb text certificat, etc, o a través del lloc web habilitat pel propi empresari i que realitze la devolució dels béns.
Al seu torn, el venedor haurà d'efectuar el reembossament del preu pagat utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel consumidor o el que siga de la seua preferència.