Quan compre per internet, quines dades ha de facilitar-me l'empresa en la seua pàgina web?

Silvia ens pregunta:
Quan compre per internet, quines dades ha de facilitar-me l'empresa en la seua pàgina web?

El venedor ha d'informar de la seua identitat, la seua raó i domicili social, telèfon de contacte i correu electrònic, així com qualsevol altre mitjà pel qual el consumidor puga contactar amb l'empresa. A més, s'ha d'oferir informació sobre el preu total, impostos i taxes inclosos i tots els càrrecs addicionals per l'enviament dels productes, si existeixen. Han de vindre expressats en moneda nacional. També han d'especificar-se les condicions de compra i les formes de pagament.