Qué guanyem parlant en valencià-cat en el Parlament?

Estos dies hi ha un debat sobre l'ús de les llengües cooficials a Espanya en el Parlament espanyol. 

Mes enllà dels drets lingüístics col·lectius i abstractes, investiguem com milloraria la comunicació democrática, parlamentària i política si els parlamentaris parlaren en la seua llengua materna. 

Pensem en Agueda Micó que pensa, parla i escriu en valencià. Quins serien els avantatges de permetre intervindre Àgueda en llengua pròpia al Parlament? 


Major precisió. Els parlamentaris poden expressar-se d'una manera més precisa i detallada i això és important per aplegar a acords. Especialment si pensem que la redacció dels documents que gasta el parlamentari/a estaran molt probablement en la llengua pròpia. 

Fluïdesa. Parlar en llengua materna ajuda a tindre un debat fluid. 

Espontaneïtat: Especialment en expressió de les emocions i el llenguatge corporal. Això podria ajudar a crear més empatia i facilitar consensos. 

Evitar Malentesos: Hi ha més possibilitats de malentesos i interpretacions errònies quan no estem completament còmodes amb la llengua que estem utilitzant.

Visibilitat: Poder parlar en llengua pròpia al Parlament fa que la riquesa lingüística d'Espanya siga clarament visible.