Té sentit regular preus en un mercat capitalista? Funciona la regulació a altres països?

Cada dia ens apleguen propostes polítiques emeses per polítics amb poca explicació de dades. Els experts que apareixen en els mitjans convencionals tampoc aporten massa dades científiques. En canvi sí que disposem de dades suficientes i avaluacions de determinades mesures en altres països. En el temps on més dades disposem hauria de ser obligatori fer repàs de què diuen els estudis. 


Sí, regular els preus en un mercat pot ser útil en certes situacions. La regulació de preus pot ser necessària per protegir els consumidors de preus excessivament alts o per garantir que els proveïdors reben un preu just pels seus productes o serveis. A més, la regulació de preus pot ser necessària per evitar pràctiques comercials deslleials o per evitar que es produeixi un monopoli en un mercat.

Però amb precaució. 

No obstant això, és important assenyalar que la regulació de preus també pot tenir conseqüències negatives, com la reducció de la competència i la innovació en un mercat. A més, els preus regulats poden distorsionar l'oferta i la demanda, la qual cosa al seu torn pot afectar negativament l'eficiència econòmica.

Què passa si la regulació està mal aplicada o dura massa temps? 

  • Distorsió del mercat: La regulació de preus pot distorsionar l'oferta i la demanda en el mercat, la qual cosa pot resultar en escassetat o excés de productes o serveis.
  • Falta d'incentius: Els preus regulats poden limitar els incentius perquè els productors milloren la qualitat o l'eficiència dels seus productes o serveis, la qual cosa al seu torn pot afectar negativament la innovació i la competència en el mercat.
  • Major càrrega regulatòria: La regulació de preus implica una major càrrega regulatòria per al govern, que ha d'establir i fer complir les regulacions de preus. Això pot ser costós i pot requerir la creació de noves agències governamentals o la assignació de recursos addicionals a les ja existents.
  • Risc de corrupció: La regulació de preus pot augmentar el risc de corrupció si els productors intenten influir en els reguladors per establir preus favorables per a ells.
  • Pèrdua d'eficiència econòmica: Els preus regulats poden reduir l'eficiència econòmica del mercat, ja que poden impedir que els recursos s'assignen de manera òptima.


Casos concrets, resultats concrets. 


Podem trobar diversos exemples de regulació de preus en diferents sectors i països, i els seus resultats poden variar segons les circumstàncies específiques. Així cal mencionar: 

  • Preus màxims per als medicaments: En alguns països, com Canadà i França, hi ha preus màxims establerts pel govern per als medicaments. Això ajuda a mantenir els preus dels medicaments a nivells assequibles per als pacients i a reduir les despeses de les companyies asseguradores i dels sistemes públics de salut.
  • Preus mínims per als productes agrícoles: En alguns països, com als Estats Units, els preus mínims es fixen per als productes agrícoles per garantir que els agricultors reben un preu just pel que produeixen. 
  • Regulació dels preus del transport públic: En alguns països, com a Singapur, els preus del transport públic estan regulats per garantir que siguen assequibles per a la població. Això també ajuda a reduir la congestió del trànsit i a millorar la sostenibilitat dels sistemes de transport.
  • Preus màxims per a lloguers: En alguns països, com Alemanya i Suècia, s'han establert preus màxims per als lloguers per ajudar a mantenir els costos d'allotjament assequibles per als residents i evitar la gentrificació.