El moviment woke a fons

El terme "woke" es refereix a una sensibilitat social i política que busca conscienciar i denunciar la discriminació i les injustícies en la societat, especialment pel que fa a la raça, el gènere, l'orientació sexual, la identitat de gènere, la discapacitat i altres aspectes de la identitat.


El moviment "woke" s'ha popularitzat en els últims anys als Estats Units i altres països de parla anglesa, i ha sorgit com una resposta a les desigualtats i discriminacions estructurals presents en la societat.  No obstant això, el moviment "woke" també ha sigut criticat per alguns per considerar que pot portar a l'exageració i la intolerància cap a aquells que no comparteixen la seua visió del món, i per la seua tendència a reduir la complexitat dels problemes socials a una sola causa.

L'expressió "woke" sorgeix en la cultura afroamericana dels Estats Units a partir dels anys 60 i 70 com una manera de referir-se a una persona que ha aconseguit un alt nivell de consciència política i social sobre les desigualtats i la discriminació racial. La paraula "woke" en anglés significa "despert" o "despertat", i s'utilitza per a descriure a algú que ha pres consciència de la realitat de la discriminació i l'opressió que pateixen les persones de grups racials minoritaris.

Què significa woke? 

En la cultura afroamericana, l'expressió "stay woke" (mantin-te despert) s'utilitza com un anomenat a l'acció i al compromís en la lluita per la justícia social i la igualtat racial. L'expressió "stay woke" també s'ha utilitzat en la música hip hop i el rap, com una forma de denúncia de l'opressió racial i la discriminació en la societat. Amb el temps, l'expressió "woke" s'ha expandit i s'utilitza per a referir-se a qualsevol persona que està compromesa amb la lluita per la justícia social i la igualtat, no sols pel que fa a la raça, sinó també pel que fa a altres aspectes de la identitat, com el gènere, l'orientació sexual i la discapacitat.

Cultura de la cancel·lació i wokisme

El moviment "woke" i la cultura de la cancel·lació estan estretament relacionats, encara que no són exactament el mateix. La cultura de la cancel·lació es refereix a la pràctica de boicotejar a individus, empreses, organitzacions o productes que es consideren ofensius o que no respecten els valors del moviment "woke".


 

La cultura de la cancel·lació pot incloure l'anomenat a la censura o l'eliminació de contingut que es considera inapropiat o insensible cap a uns certs grups, així com la denúncia i el rebuig públic de persones que han fet comentaris o accions que es perceben com a racistes, sexistes, homofòbics, transfòbics o de qualsevol altra forma discriminatòria. La cancel·lació s'enfoca en l'eliminació de tot allò que es considera ofensiu o problemàtic i això pot qüestionar el debat obert i plural necessari en qualsevol societat.  

Els crítics amb el nou moviment de la justícia social argumenten que la cultura de la cancel·lació pot ser contraproduent, ja que pot portar a la intolerància i a la censura, i que pot impedir el debat i la discussió oberta i honesta sobre temes importants en la societat.

On sorgeix el moviment woke?

El moviment "woke" va sorgir als Estats Units en la dècada de 2010 com a resposta a la discriminació i les desigualtats estructurals que afecten diversos grups de persones, com a afroamericans, hispans, dones, persones LGBTIQ+ i altres grups marginats. El moviment "woke" s'ha difós a tot el món a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació, i ha sigut adoptat per activistes, polítics i persones de diverses edats i orígens ètnics i culturals. Encara que el moviment té les seues arrels en la societat estatunidenca, el seu abast i rellevància s'estenen més enllà de les fronteres d'eixe país i ja es pot trobar molta ideologia woke en els partits d'esquerra valencians. 

Les xarxes socials i el moviment woke. 

Les xarxes socials han tingut un paper fonamental en la difusió i la consolidació del moviment "woke" perquè permeten a les persones compartir informació i notícies, connectar-se amb altres activistes i moviments similars, i amplificar les veus d'aquells que lluiten per la justícia social i la igualtat. Les xarxes socials també han proporcionat un espai per a l'intercanvi d'idees i la discussió sobre temes importants en la societat.

Ara bé, les xarxes socials també tenen la capacitat per a difondre informació errònia i notícies falses, així com per la seua tendència a fomentar la polarització i l'extremisme facilitant la cultura de la cancel·lació. 

Censura woke? 

N'hi ha hagut diversos casos de cancel·lació woke en els últims anys, en els quals s'ha denunciat i rebutjat públicament a persones i organitzacions que han sigut considerades insensibles o problemàtiques cap a uns certs grups de la societat. 


El cas més cridaner és de l'escriptora J.K. Rowling, que va ser criticada pels seus comentaris considerats transfòbics i va rebre el rebuig de molts woke i  organitzacions que defensaven els drets de les persones transgènere. Un altre exemple podria ser el de Kevin Hart com a presentador dels Oscar en 2019, després que es denunciaren els seus antics comentaris considerats homofòbics.

Wokisme i enfrontament generacional 

Alguns membres de la generació "woke" senten que les generacions anteriors no han fet prou per a abordar les desigualtats i la discriminació en la societat, i són molt crítics amb les actituds i comportaments de les generacions més velles. I per altra banda, persones de generacions anteriors poden percebre al moviment "woke" com a exagerat o fins i tot intolerant cap a aquells que no comparteixen les seues opinions.  A més, és important tindre en compte que el moviment "woke" sorgeix com una resposta a la discriminació i l'opressió que encara existeix en la societat, i que les actituds i comportaments que es consideren "suspicaces" poden sorgir com una forma de defensa davant l'opressió i l'exclusió.

Finalment convé considear que hi ha moltes persones de totes les edats que s'han unit al moviment "woke" i que estan compromeses amb la lluita per la justícia social i la igualtat. Com també hi ha moltes persones joves també se senten alienades per les actituds i els comportaments d'alguns membres del moviment "woke" que poden semblar massa extrems o intolerants.