Què sacrificaries per treballar només quatre dies a la setmana?

Molts valencians tindrem una setmana laboral de quatre dies durant tot el mes d'abril. La setmana laboral de quatre dies és una pràctica cada vegada més popular a tot el món. Algunes empreses i organitzacions han adoptat aquesta mesura com una manera de millorar la productivitat, la satisfacció del treballador i reduir l'estrés.Quins serien els avantatges de la setmana laboral de quatres dies? 

En primer lloc tindríem l'augment de la productivitat. Malgrat treballar menys hores, molts empleats informen que són més productius en els dies que treballen. També podríem aspirar a una major satisfacció laboral. Així els treballadors que tenen una setmana laboral més curta solen sentir-se més felices i satisfets amb el seu treball.

Per una altra banda, els treballadors que tenen una setmana laboral més curta informen de nivells més baixos d'estrés i una millor qualitat de vida en general.  Per a les empreses, la reducció del nombre de dies de treball pot significar un estalvi de costos en termes d'energia, espai d'oficina i altres despeses generals.

Però probablement la part que tots albirem d'entrada és el major equilibri entre la vida laboral i personal. Treballar quatres dies suposa tindre tres dies lliures per setmana. Els treballadors que tenen més temps lliure poden dedicar-ho a activitats de la seua elecció, com cuidar a la seua família, fer exercici, viatjar, estudiar, entre altres.

Tenim ja experiències avaluades? 

La setmana laboral de quatre dies ha sigut implementada en diversos països de tot el món com ara: 

  • Islàndia: En 2021, un estudi a Islàndia va mostrar que la setmana laboral de quatre dies va ser reeixida en diversos llocs de treball i es va convertir en una pràctica comuna al país.
  • Nova Zelanda: La companyia d'assegurances Perpetual Guardian a Nova Zelanda va provar la setmana laboral de quatre dies en 2018 i va reportar un augment en la productivitat i la satisfacció laboral.
  • Regne Unit: En 2021, l'empresa d'enginyeria GMECH al Regne Unit va anunciar plans per a implementar una setmana laboral de quatre dies per a tots els seus empleats.
  • Japó: La companyia de màrqueting Cyber ​​Agent al Japó va provar la setmana laboral de quatre dies en 2019 i va reportar un augment en la productivitat.
  • Espanya: L'empresa d'energia Iberdrola a Espanya va anunciar plans per a implementar una setmana laboral de quatre dies en 2022.

Aquests són només alguns exemples, però hi ha molts més països i empreses que estan experimentant amb la setmana laboral de quatre dies.Qüestió de generacions o de sectors productius? 

Cal destacar que, encara que la setmana laboral de quatre dies pot tindre molts beneficis, no totes les empreses o treballs poden implementar-la, ja que hi ha treballs que requereixen que els empleats estiguen disponibles per a treballar més hores. A més, els efectes poden variar depenent del tipus de treball i de l'entorn laboral.  

Per exemple, alguns treballs que són més rutinaris o repetitius poden ser més fàcils de programar en una setmana laboral de quatre dies, ja que poden ser planificats amb anticipació i realitzats en horaris específics. A més, alguns treballs que no requereixen contacte directe amb el públic o que es poden realitzar en línia o a distància també poden ser més adequats per a una setmana laboral més curta.

No obstant això, hi ha altres treballs que poden ser més difícils de programar en una setmana laboral de quatre dies, com els treballs d'atenció al client, els treballs que requereixen torns o els treballs que estan en entorns amb alta demanda i necessitat de cobertura. En aquests casos, pot ser necessari fer canvis en la programació dels treballadors, establir torns rotatius o contractar personal addicional per a cobrir les hores necessàries.

Els millennials són una generació que valora molt l'equilibri entre la vida laboral i personal, així com el temps lliure. És possible que aquesta generació estiga més oberta a la idea de treballar menys dies a la setmana, sempre que això no signifique una disminució dels seus ingressos o de les oportunitats de creixement laboral.

Tanmateix, alguns estudis suggereixen que els treballadors més joves poden estar disposats a acceptar treballs amb menys hores, però també poden sentir més pressió per a demostrar el seu valor en el treball i poden ser més propensos a treballar fora de l'horari laboral. Això pot afectar l'eficàcia de la setmana laboral de quatre dies com una solució per a l'equilibri entre la vida laboral i personal.

A més, la implementació d'una setmana laboral de quatre dies pot requerir canvis en la cultura i en les pràctiques de treball de l'empresa, així com una comunicació clara i una planificació acurada per a assegurar que es mantinga la productivitat i la qualitat del treball. 

Beneficis per al medi ambient. 

Treballar un dia menys suposa importants beneficis per al medi. Així en treballar menys hores, els empleats redueixen la quantitat de temps que passen en la carretera, la qual cosa disminueix les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle generats pel trànsit. 

D'altra banca si les empreses i organitzacions tanquen les seues oficines un dia addicional a la setmana, es pot estalviar energia en la il·luminació, la calefacció i l'aire condicionat, així com en altres dispositius elèctrics que no estarien en ús.

En tercer lloc en reduir el nombre de dies de treball, es redueix la quantitat de recursos que es consumeixen en la producció de béns i serveis, com a aigua, energia, paper, entre altres.

Finalment, la setmana laboral de quatre dies pot fomentar el treball remot, la qual cosa redueix els viatges al lloc de treball i disminueix la necessitat de construir i mantindre grans edificis d'oficines.

I sacrificis, quin preu pagaríem per treballar només quatre dies per setmana? 

Segons els primers estudis entre les coses que algunes persones podrien estar disposades a sacrificar es troben el salari, alguns beneficis socials, flexibilitat en els horaris però sembla que no estem disposats a pagar el preu de reduir la nostra qualitat de vida ni el temps lliure. 

Pel que fa al salari en alguns casos, els treballadors poden estar disposats a acceptar un salari més baix a canvi de treballar menys hores. També és possible que alguns treballadors estiguen disposats a renunciar a alguns beneficis, com a dies de vacances o assegurança de salut, a canvi d'una setmana laboral més curta o podrien estar disposats a treballar més hores en dies específics a canvi de tindre un dia lliure addicional cada setmana.

En la perspectiva contrària hi ha coses que moltes persones no estarien disposades a sacrificar, com el seu temps lliure i la qualitat de vida. La majoria de les persones semblen voler assegurar-se que la setmana laboral de quatre dies no interferisca amb la seua capacitat per a cuidar de la seua família, tindre un temps lliure per a activitats d'oci o per a complir amb les seues responsabilitats personals.

En resum, allò que estem i no estem disposats a sacrificar a canvi de treballar només quatre dies dependrà d'una decisió molt individual i per ara no tenim conclusions generalitzables. El tema està en procés de maduració.