Escoltar música, llegir i anar al cinema copen les activitats culturals

L'enquesta d'hàbits realitzada pel Govern demostra un augment del consum cultural


A. J. C. / Efe | València/Madrid 30.09.2019 | 21.11 Article original: https://www.levante-emv.com/cultura/2019/10/01/escuchar-musica-leer-e-cine/1927613.html

Bons temps -o almenys millors que en temps passats- per al món de la cultura. Escoltar música, llegir i anar al cinema, amb taxes del 87,2%, el 65,8% i el 57,8%, respectivament, són les activitats culturals que més practiquen els espanyols, que han augmentat de forma general el seu consum de cultura en els últims quatre anys. Així ho posa de manifest l'Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya 2018-2019, estadística oficial de caràcter quadriennal del Pla Estadístic Nacional.

Després de la música, la lectura i el cinema, les activitats culturals més practicades pels espanyols són la visita a monuments o jaciments (el 50,8%), i assistència a exposicions o galerias d'art (46,7%).

Cada any, el 46,8% dels enquestats assisteix a espectacles en directe, destacant entre ells els concerts de música actual, (30,1%) i el teatre, (24,5%). Amb menor freqüència es troben l'assistència a concerts de música clàssica (9,4%), ballet o dansa, (8%), espectacles de circ, (7,3%), òpera, (3,3%), o sarsuela, (1,5%).

El 26,8% de la població acudeix cada any a una biblioteca o accedeix virtualment a ella, mentre que només un 7,1 acudeix a un arxiu.

Per sexes, l'estudi d'hàbits de consum determina que entre les dones és major l'afició per l'escriptura, 9,2% enfront del 8,1% observat en homes, i per la lectura, 69,4% enfront del 62%, amb excepció de la lectura professional i la premsa, activitats a les quals són més assidus els homes.

Elles assisteixen amb més freqüència a biblioteques tant de forma presencial, com a través d'internet i realitzen més activitats artístiques com pintar o dibuixar, així com visites a museus, exposicions o galerias d'art. Mentrestant, els homes visiten més que les dones monuments i jaciments arqueològics.

Tocar un instrument musical, fer fotografies o vídeos són aficions artístiques més freqüents entre els homes, que presenten així mateix majors taxes d'assistència anual a concerts de música actual. Les taxes d'assistència al cinema són inferiors en les dones (57,3%), que en els homes (58,4%).

Els joves presenten les taxes de participació cultural més altes pràcticament en tots els àmbits culturals: visiten més museus, monuments, assisteixen més a espectacles escènics o musicals, lligen més, van més a biblioteques i realitzen més pràctiques culturals actives. Aquesta alta participació va decreixent, amb major o menor intensitat, en augmentar l'edat de forma sistemàtica. Però, sens dubte el nivell d'estudis és la variable més determinant en la participació cultural, que ascendeixen paral·lelament.

El cinema augmenta també de forma considerable i és l'espectacle cultural amb més adeptes, amb gran diferència. Més de la meitat de la població, el 57,8%, assisteix cada any a aquest espectacle, xifra que se situa per als homes en el 58,4%, i en el 57,3% dones.