Com detectar les notícies falses o rumors virtuals?

  1. Dubta dels títols: les notícies falses solen portar títols cridaners escrits en lletres majúscules o amb signes d'exclamació.
  2. Fixa't en la URL: molts llocs de notícies falses realitzen xicotets canvis en la URL de les fonts originals per a imitar-les. Pots visitar el lloc original per a comparar les URL.
  3. Investiga la font: assegura't que la notícia estiga escrita per una font de confiança. Si la notícia prové d'una organització desconeguda desconfia.
  4. Tipus de format: molts llocs de notícies falses contenen errors ortogràfics o disseny estranys.
  5. Para atenció a les fotos: les fake news solen contindre imatges o vídeos manipulats. A vegades les fotografia poden ser autèntiques però tretes de context. Pots buscar la imatge per a verificar la seua procedència.
  6. Comprova les dates: l'ordre cronològic de les fake news pot resultar il·lògic o tindre alterades les dates dels esdeveniments.
  7. Contrastar la informació: comprova les fonts d'autor per a confirmar que siguen precises. Si no aporta proves o es parla d'experts desconeguts, és possible que siga una notícia falsa.
  8. Consulta altres notícies sobre aqueix tema: si altres mitjans estan publicant sobre el mateix tema i són més fiables, pot ser que aqueixa notícia no siga real.
  9. S'ha d'aprendre des de joves a reflexionar sobre la informació que consumim, especialment en els mitjans digitals. i compartir només les que se sap amb certesa que són reals.