Noves formes de consum de mobilitat: el patinet i la perspectiva del consumidor


En la RAE, un patinet és un joguet. Als carrers són al mateix temps l'últim crit en mobilitat alternativa i el més recent molèstia de les voreres. Les mesures de seguretat que haurien d'acompanyar els desplaçaments en patinets elèctrics no semblen ser tan populars com els vehicles en qüestió. La seguretat no és un barem en atorgar les llicències.Segons un estudi de la Universitat de Califòrnia els incidents més freqüents per als usuaris de patinets elèctrics són caigudes, col·lisions amb objectes i impactes amb altres vehicles en moviment. El 40,2% dels casos desemboquen en fractures òssies, el 31,7% va registrar traumatismes cranials i el 27,7% va implicar corts, esquinços i hematomes. Aquests patinets es mouen a unes poques polzades del sòl i aconsegueixen velocitats de més de 20 quilòmetres per hora, deixant als usuaris excepcionalment vulnerables a lesions traumàtiques en carreteres principals

En general, es tracta d'incidents que són evitables si es respecten els principis per a circular amb seguretat. Alguns consells de seguretat:

  1. Desplaçar-se sempre de forma responsable
  2. Portar casc.
  3. Complir amb totes les normatives de trànsit i respectar els límits de velocitat
  4. Circular només per les zones designades, com a carrils bici o els carrers limitats a 30km/h
  5. Estacionar correctament el patinet, evitant les àrees on no estiga permés
  6. Parar atenció a la resta de vehicles i respectar als vianants

Normalment les polítiques van per darrere de la innovació. Mentre les normatives es posen al dia, la pilota la comparteixen les empreses que presten aquests serveis i els usuaris que els empren. No existeix una normativa estatal que regule l'ús d'aquests vehicles, són els Ajuntaments a través d'Ordenances Municipals els que estan regulant l'ús dels patinets. Pel que cal tindre en compte que, no en totes les ciutats, està permés el seu ús en la via pública i la seua utilització pot suposar la imposició de multes.

Així mateix, hauràs de conéixer per on has de circular. La majoria de les Ordenances estan apuntant al fet que aquests vehicles han de circular per la calçada, a la vista que la vorera és un lloc reservat per als vianants, però a diferència d'això, altres ciutats estan optant per un ús compartit de la vorera entre vianants i patinets elèctrics, sempre que aquests limiten la seua velocitat a 20 km/hora.

En segon lloc, un altre factor a tindre en compte és la responsabilitat de l'usuarien el cas que es cause algun mal a persones o béns. El conductor d'aquest tipus de vehicles de propulsió elèctrica seria responsable directe dels danys causats en l'accident. Pel que l'empresa que lloga els patinets respondria exclusivament de manera subsidiàriaen matèria de Responsabilitat Civil. Però aquesta responsabilitat reobri un altre debat: el relatiu a la necessitat d'una assegurança obligatòria per a aquest tipus de vehicles.

Algunes ciutats com Madrid exigeixen que els patinets d'ús compartit disposen de diversos requisits, entre ells tindre un segur, però altres ciutats com Barcelona no recullen entre els seus requisits la necessitat d'una assegurança. Pel que si disposes d'un patinet elèctric propi et recomanem que t'informes de si la pòlissa de la teua llar inclou alguna cobertura de responsabilitat civil per a bicicletes i patinets.

Una altra qüestió és la possible responsabilitat penal per imprudència, per les lesions causades a persones o béns, derivades de la falta de diligència del conductor del patinet elèctric, que poden suposar que en cas d'accident o atropellament el conductor s'enfronte a un delicte de lesions per imprudència greu i/o a un delicte d'homicidi imprudent.

Com veiem nous models de mobilitat provoquen nous escenaris legals i pel que caldrà esperar a una nova normativa estatal, per a resoldre tots els dubtes que l'ús d'aquesta moda aquesta generant.