Vull invertir bé, per on comence?

Guia per a fer els primers passos en l'adquisició de productes financers com a accions, fons d'inversió o lletres del TresorSi disposes d'uns diners que no necessites en aquest moment, potser creus que pots traure-li un rendiment. Invertir consisteix en això, a utilitzar els teus diners per a, a través de determinades transaccions, obtindre més. Si desitges fer els teus primers passos en la inversió, però no comptes amb els coneixements financers necessaris, t'interessa continuar llegint.

El capital es pot invertir en immobles mitjançant la compra d'una casa, amb la perspectiva que valga més d'ací a uns anys –el que fa bona part dels espanyols–; també es pot invertir en la creació d'un negoci amb l'objectiu que reporte beneficis a mitjà termini. Però una altra opció molt bona és emprar aqueix romanent en l'adquisició de productes financers –com a accions, fons d'inversió o lletres del Tresor que ens donen rendibilitat, és a dir, que facen augmentar aqueix capital–. No obstant això, no sempre ocorre així. A vegades, aqueix capital es redueix. L'inversor ha de ser conscient que no totes les vegades es guanya.

1. Què has de valorar abans de llançar-te a invertir?
És imprescindible que et faces certes preguntes abans d'actuar. Has de plantejar-te la teua situació financera i els teus objectius d'inversió. Després d'aquesta valoració, pots ja avaluar si estàs preparat per a invertir i si ara és un bon moment.


  • Quants diners tinc estalviat?
  • Quina és la meua capacitat d'estalvi mensual?
  • Quina quantitat d'aqueix patrimoni no necessitaré en els pròxims dos o tres anys?
  • Quanta pèrdua puc tolerar?
  • Quin tipus de rendibilitat perseguisc?
  • Quins productes financers conec?


He operat amb aqueixos actius en alguna ocasió?

Recomanem, no obstant això, deixar-se ajudar per un assessor financer per a dissenyar aqueix pla.

2. Quin tipus d'inversor soc?

Segurament l'assessor que tens més pròxim siga el del teu banc, però també hi ha professionals independents als quals pots acudir. Els uns i els altres t'ajudaran a determinar el teu perfil de risc en funció del nivell de benefici/pèrdua que estàs disposat a assumir i en quin termini. Per exemple, si no vols perdre molts de diners has de considerar-te un inversor conservador, perquè assumeixes poc risc. En aquest cas hauries d'estar disposat a acceptar un rendiment baix, ja que risc i rendibilitat solen estar directament relacionats: com més gran siga la rendibilitat esperada, major serà el risc assumit, resum des de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en el seu guia Conega el seu perfil com a inversor.

A l'hora de fixar el perfil risc/rendibilitat afecten, entre altres factors, l'edat, la psicologia de la persona, el període decidit per a la inversió i la quantitat de renda disponible per a l'estalvi, afigen en el manual Com invertir en Borsa de Borses i Mercats Espanyols (BME).

3. En què puc invertir?
Borsa i accions
Pot ser que el primer que et vinga al capdavant siga invertir en Borsa, és a dir, comprar directament accions en el mercat. Si coneixes l'operativa en accions, si no necessitaràs el teu patrimoni en almenys tres anys i toleres les variacions importants en la valoració de les teues inversions, potser llavors estàs preparat per a sol·licitar idees d'inversió en accions. Les companyies no solament han de ser conegudes; hem de comprovar amb l'assessor si el preu de mercat al qual comprarem les accions d'aqueixes companyies és adequat, ja que no volem fer-ho a un preu car, a causa de les oscil·lacions del mercat. També ens indicaran si per les perspectives futures de l'empresa podem esperar que el preu augmente o si és interessant pel seu dividend.

D'on prové el guany? Quan un inverteix en Borsa, aquesta pot generar-se per les oscil·lacions en el preu de cotització o directament perquè la companyia distribueix part del seu benefici entre els seus accionistes. La majoria de les empreses cotitzades reparteix dividend una o dues vegades a l'any; hi ha algunes més generoses que unes altres.

Potser recomanable comptar amb assessorament o subscriure un contracte de gestió de carteres, és a dir, que un professional decidisca els moviments més adequats a cada moment segons el perfil de l'inversor.

Fons d'inversió
La compra d'accions no és, no obstant això, l'única opció ni necessàriament la més recomanable per a algú novençà, perquè requereix cert nivell de coneixements.

Els experts proposen començar invertint en fons d'inversió tant des d'un punt de vista fiscal com per la seua gestió professional perquè en les operacions en Borsa, es paga impostos pels guanys o pèrdues cada vegada que venen les accions. En els fons, en canvi, es poden realitzar traspassos de diners entre un fons i un altre –poden ser de la mateixa gestora o diferent– sense tributar fins que finalment desfaces la inversió i els diners torne al teu compte corrent. Quant a la professionalitat, mentre que la decisió de comprar o vendre tals accions la prens tu –encara que pugues estar assessorat–, en un fons és el professional al capdavant de la gestió de la teua inversió qui necessàriament decideix els moviments més adequats a cada moment.

Renda fixa

Altres productes populars en el mercat són els de renda fixa, generalment associada a l'inversor conservador. A diferència de la renda variable, en la qual no sabem quant guanyarem o perdrem, ací el rendiment, encara que moderat, està determinat per endavant: sabem en quina data rebrem tal quantitat de diners. Hi ha renda fixa pública (el deute que emeten Estats, comunitats autònomes i altres administracions i organismes públics amb l'objectiu de finançar les seues despeses) i privada (l'emesa per empreses que busquen finançament per a afrontar projectes o ampliar capital). Segons siga a curt o a llarg termini, parlarem de lletres del Tresor i pagarés corporatius, o de bons i obligacions.

Recorda, no obstant això, que els fons poden invertir tant en renda variable, és a dir, en Borsa, com en renda fixa, els esmentats bons o lletres, o en una mescla de tots dos tipus d'actius.

4. On acudisc per a invertir?

Borsa
Si decideixes invertir en Borsa, pots contactar amb un intermediari autoritzat. Ens referim, per exemple, a la teua pròpia entitat financera o a una agència de valors –hi ha molts brokers que funcionen online–. És igual l'una o l'altra, però comprova sempre que aqueix intermediari financer estiga registrat en la CNMV. Et demanaran obrir un compte de valors que servirà per a administrar la cartera de valors, gestionar les ordres de compravenda o subscripcions d'accions, el cobrament de dividends i assistència a juntes d'accionistes, entre altres coses.

Fons d'inversió
Si optes per ell, pots acudir també al teu banc, a la gestora que més t'interesse, espanyola o internacional; a la pròpia Borsa, que comercialitza un xicotet grapat de fons, o als anomenats supermercats de fons, plataformes que ofereixen la major varietat en marques i tipus.

Renda fixa
En aquest cas, pot comprar-se a través del teu banc, de qualsevol sucursal del Banc d'Espanya o, el més fàcil, fer-ho a través de la pàgina del Tresor Públic.

5. Quants diners necessite?

Els diners que invertim no els hauríem de necessitar en un curt espai de temps.
Per a fer-se amb deute de l'Estat el mínim són 1.000 euros. Hi ha fons d'inversió que ofereixen participacions des de fins i tot 10 euros. No obstant això, és necessari tindre en compte que qualsevol operació comporta despeses i comissions. No tindria molt sentit comprar, per exemple, una acció que coste 1 euro si haurem de desemborsar 3 euros en despeses i comissions. Una xifra orientativa per a començar estaria entre els 500 i els 1.000 euros amb perspectiva d'augmentar-la lleugerament en els mesos posteriors.

Quant a les despeses i comissions, cada vegada hi ha més competència i els preus estan baixant però, per a 1.000 euros, calcula entre l'1% i el 1,5% a l'any. No obstant això, compara bé les tarifes i comissions de cada entitat, ja que aquestes poden menjar-se fàcilment la rendibilitat final de la teua inversió.

6. I quant puc guanyar... o perdre?

La resposta és molt variable i depén de cada vehicle d'inversió en particular. De fet, es pot arribar a perdre tot, però també es pot multiplicar la quantitat invertida per diversos dígits. Perquè et faces una idea, segons les últimes dades publicades per Inverco, que agrupa les empreses del sector:

– Un inversor conservador que haguera entrat en un fons d'inversió de renda fixa fa un any guanyaria hui de mitjana entre un 2,66% i un 0,10%, segons la categoria. I a tres anys, un 0,34% anual i pèrdues del 0,15%.

– Un inversor que haguera adquirit fons de renda variable –que comporten més risc– es trobaria amb una situació contraposada: els que van invertir en Borsa espanyola perden de mitjana el 6,6%. I a tres anys? La renda variable nacional aconsegueix un 7,2% de mitjana anual. Com es veu, les oscil·lacions mitjanes són importants.