Per qué ens costa creure que les persones atractives puguen ser terribles assassins?

En el món de la justícia, l'aparença física d'una persona pot tenir un impacte inesperat en les decisions legals. Un fenomen conegut com a "pena estètica" ha suscitat el debat al cas de Daniel Sancho sobre com les persones amb un millor aspecte físic podrien rebre penes menys severes en comparació amb aquelles que no gaudeixen d'aquest avantatge.

Segons investigacions psicològiques, l'efecte halo pot jugar un paper clau en aquest fenomen. Les persones poden estar més disposades a associar qualitats positives com la bondat i la innocència amb aquells que tenen una aparença atractiva. Això podria influir en la percepció global de la persona i fer que siga més difícil veure possibles accions negatives.

L'efecte halo és un fenomen psicològic en què les persones tendeixen a extreure conclusions generals o inferències positives sobre una persona basant-se en una única característica positiva que aquesta persona té. Això pot influir en la manera com percebem les seues altres qualitats o accions, ja que la característica positiva inicial pot "omplir" la nostra visió i fer que siga més difícil veure aspectes negatius o neutres. 
L'efecte halo podria ser una raó per la qual algunes persones podrien trobar difícil creure que un home jove i guapo puguera ser un terrible assassí.

La justícia ha de ser cega a factors com l'aparença física i centrar-se en la imparcialitat i la justícia. Tot i així, és essencial reconèixer que les decisions humanes poden estar influïdes per diversos factors subtils i inconscients.