Què està passant amb els preus?

 La inflació a Espanya està pujant per diverses raons: 


 • Augment dels costos de producció: Els costos de producció de les empreses valencianes augmenten a causa d'un augment en els preus de les matèries primeres i per això les empreses augmenten els preus dels seus productes o serveis per a mantindre els seus marges de benefici. 
 • Augment de la demanda: Si hi ha un augment en la demanda de béns i serveis, com està passant amb el lloguer de vivendes, especialment si l'oferta no pot augmentar en la mateixa proporció, pot haver-hi una escassetat de productes i serveis. Tanmateix no és este el motiu de l'augment de preus i una major inflació perquè el Govern ha topat la pujada del preu del Govern a un 2 %
 • Política monetària: Si el Banc Central Europeu (BCE) augmenta les taxes d'interés o redueix la quantitat de diners en circulació, pot disminuir la demanda agregada, la qual cosa pot fer que els preus disminuïsquen. Per contra, si el BCE redueix les taxes d'interés o augmenta la quantitat de diners en circulació, això pot augmentar la demanda agregada i augmentar la inflació.

 • Impacte d'esdeveniments globals: L'economia espanyola també pot veure's afectada per esdeveniments globals, com la pandèmia de COVID-19 i la invasió russa d'Ucraina generant  incertesa política i econòmica. Com ha influit la Guerra d'Ucraina? 

La guerra a Ucraïna ha afectat les cadenes de subministrament de diverses maneres, principalment pel seu impacte en la producció i el transport de béns. Algunes de les formes en què la guerra ha afectat les cadenes de subministrament són les següents:


 • Interrupció de la producció: La guerra a Ucraïna ha afectat la producció d'alguns béns a la regió, la qual cosa restringeix l'oferta de certs productes i afecta les cadenes de subministrament a tot el món. Per exemple, Ucraïna és un important productor de grans, com la dacsa i el blat, i la interrupció de la seua producció pot afectar els preus i la disponibilitat d'aquests productes.


 • Interrupció del transport: La guerra a Ucraïna ha afectat la infraestructura de transport de la regió, la qual cosa pot dificultar el transport de béns dins i fora de la zona de conflicte. Això pot restringir l'oferta d'uns certs productes i augmentar els costos de transport, la qual cosa pot afectar les cadenes de subministrament a tot el món.


 • Inestabilitat política: La inestabilitat política a Ucraïna i la regió circumdant poden fer que les empreses siguen més cauteloses en invertir en la zona, la qual cosa pot limitar el desenvolupament de noves cadenes de subministrament i restringir l'oferta d'uns certs productes.
La guerra d'Ucarina no ho explica tot. 

La pujada de preus no es deu únicament a la guerra a Ucraïna, hi ha altres factors que també poden estar contribuint a la pujada de preus en l'economia mundial. Alguns d'aquests factors poden incloure:

 • Augment de la demanda: L'augment de la demanda de béns i serveis, especialment als països desenvolupats, pot estar contribuint a la pujada de preus. Això pot deure's a una combinació de factors, com l'augment dels ingressos i la disponibilitat de crèdit, així com l'efecte de les polítiques fiscals i monetàries expansives.
 • Política monetària: Els bancs centrals de tot el món han estat implementant polítiques monetàries expansives per a impulsar el creixement econòmic i combatre els efectes de la pandèmia de COVID-19. Aquestes polítiques poden estar contribuint a la pujada de preus a través d'una major inflació.
 • Problemes d'oferta: Els problemes d'oferta en unes certes indústries, com la producció i distribució de béns de consum, a causa de l'escassetat de matèries primeres i problemes en la cadena de subministrament, també poden estar contribuint a la pujada de preus.
 • Augment dels preus dels productes bàsics: L'augment dels preus dels productes bàsics, com el petroli, els metalls i els aliments, també pot estar contribuint a la pujada de preus en l'economia mundial.