Val la pena viure en el metavers?

El metavers promet tindre moltes vides, també conéixer i interessar-se per persones que resideixen en llocs llunyans i que mai hauria tingut oportunitat de tractar. Presumiblement podria recórrer racons del planeta que no haguera tingut oportunitat de visitar físicament. D'inici oferix diversió i entreteniment però la nostra missió és compartir el coneixement i enriquir el debat.
Les implicacions d'aquestes pràctiques en les diferents facetes de la vida social són insondables i fascinants. Per exemple, per a l'educació i l'aprenentatge. Tal com s'entrenen els pilots en simuladors de vol per a aprendre a operar els seus avions, es podrien adquirir noves destreses, cultivar nous oficis i pràctiques, i desenvolupar habilitats interpersonals de manera amigable i segura. L'adquisició de coneixements podria ser més vívida i entretinguda.


Les oportunitats per a aplicar el metavers en l'educació o el desenvolupament de la personalitat són múltiples i inimaginables, però fonamentalment permet: 


L'impuls de les habilitats interpersonals


Pot semblar contraintuïtiu, perquè se sol pensar que els que empren molt temps en l'entorn digital són ànimes solitàries i esquives. No obstant això, les pràctiques relacionals en el metavers poden promoure aptituds i capacitats com la comunicació i la socialització, i ajudar a superar la timidesa i a entendre com potenciar una xarxa de contactes o com treballar en equip (per esmentar només algunes possibilitats).


Es poden aconseguir aquests objectius si aquestes pràctiques s'entremesclen amb experiències en l'entorn físic, de manera que es trasllade l'assajat en l'espai virtual al quefer presencial. Atés que les habilitats són el resultat d'hàbits, la repetició d'accions que perfilen la conducta, en un entorn segur i innocu, genera la confiança necessària per a implementar-les en situacions anàlogues, però en el mitjà presencial. És una cosa semblant al simulador de vol.


La pràctica de casos sobre diversitat i inclusió


El metavers permet l'experiment de posar-nos en la pell d'uns altres que senten i pensen diferent i que, potser, tenen una concepció alternativa del que és la bona vida. Imagine que en un exercici de rol li correspon exercir el paper d'un personatge transgènere en un entorn professional i, possiblement, la resta dels participants comparteixen les opinions, i els prejudicis, de la majoria.


En aquesta situació se li demanaria que assumira plenament el seu paper, que intentara interpretar-lo de la millor manera possible, sense assumir una actitud renegada o passiva. Realitzat l'exercici, possiblement entendria la importància del respecte a diferents opcions vitals i visions del món, celebraria la diversitat i fins i tot donaria suport al foment d'iniciatives d'inclusió en l'entorn social. Els resultats serien anàlegs als d'altres exercicis de joc de rol que s'implementen en moltes institucions educatives.


A vegades, algunes persones em manifesten la seua oposició al fet que aquest tipus d'exercicis es realitzen amb estudiants joves, en ensenyament primari o secundari, pel risc d'induir determinades conductes. En canvi, en realitat ofereixen és l'encomiable oportunitat de desenvolupar la tolerància, l'enteniment d'un món complex, l'esperit cosmopolita i la innovació. En definitiva, la capacitat per a entendre als nostres congèneres i d'amplificar el lideratge personal.


En aquest sentit, el metavers pot enriquir les nostres vides, perquè amplia les oportunitats vivencials molt més allà del que aconseguiríem en les coordenades finites del nostre espai i temps. En facilitar més opcions experiencials, ens permet viure vides diferents, existències alternatives i, així, amplia la nostra llibertat personal. A més, com hem vist, l'experiència és innòcua, no s'assumeixen riscos físics, i per tant el perjudici potencial és minso. Aquest plantejament fa al metavers, almenys conceptualment, intrínsecament bo.Els inconvenients de viure en el metavers

Ara supose que, després de provar diferents experiències en el metavers –el Titanic, el llançament des de l'avió, i també seminaris en viu amb els gurus més excel·lents– li fan una proposta més transcendental: li ofereixen viure en el metavers la resta de la seua vida.


L'oferta inclou la possibilitat de gaudir d'un nombre virtualment incommensurable d'experiències, ja que el metavers està alimentant-se diàriament d'aplicacions, vivències i participants. Imagine que, a més, li proposen viure a la ciutat de la seua elecció, treballar per a l'empresa que desitge, habitar en el departament que preferisca. Per descomptat, els caps de setmana –i les vacances– pot passar-los en els seus destins favorits. Afija a la proposta que pot anar-se al seu nou univers virtual amb els seus sers estimats –òbviament, amb el consentiment de tots–.


Pot pensar que la proposta anterior és un desvari o un miratge fantasiós. Certament, el desenvolupament actual de la intel·ligència artificial(IA) no permet pensar en una cosa semblant, almenys en el mitjà termini. Però si acceptem que tot l'imaginable és realitzable –el filòsof alemany G.W.F. Hegel deia que “tot el racional és real”–, crec que ho podem considerar seriosament. L'nterés està referit a la mena de vida que ens agradaria viure i, per tant, a la nostra idea de felicitat i de realització personal.


En favor de l'acceptació d'aquesta proposta radical caldria al·legar que ofereix més llibertat i més opcions vitals. Vegem ara els arguments en contra.


La proposta és apetible solo si el metavers en el qual es viurà és igual o millor que el món real. Caldria concebre un metavers més pervers que la vida real, en el qual no hi ha respecte pels participants, es viu permanentment en un escenari bèl·lic, es fomenten els més baixos instints i es pateix un greuge permanent, unes circumstàncies desgraciadament comunes en molts llocs del món físic.


La possibilitat d'un metaverso malvat no és descartable. Penseu, per exemple, en algunes xarxes socials que s'alimenten de la desqualificació permanent, anònima o descoberta.Un metaverso corporatiu

En el seu llibre The Metaverse, Matthew Ball assenyala que un dels riscos de l'evolució futura és que el metavers acabe controlat per un oligopoli, governat per unes poques companyies que el convertisquen en un corporate internet.


Les dues empreses que dominen aquest sector ara mateix, en els seus començaments, són Microsoft, que ha negociat amb l'exèrcit estatunidenc per 22 000 milions de dòlars per a proveir-li de 120 000 Hololens –les ulleres immersives que proporcionen experiències sensorials–, i Meta, que va adquirir l'empresa realitat virtual Oculus i ha invertit més de 10 000 milions de dòlars a l'any en el metavers.


La consolidació d'un oligopoli pot afavorir la supervisió de l'evolució del metaverso, així com el compliment d'una sèrie de garanties. També limitar el seu desenvolupament i innovació, així com promoure una asimetria en perjudici dels usuaris.


El control per unes poques empreses, lluny d'enriquir el metavers, pot retallar-lo. La tendència a la col·lusió imposaria estandardització i conservadorisme, limitant les experiències possibles. Succeiria una cosa semblant al que el filòsof sud-coreà Byul-Chul Han explica quan compara la bellesa en els entorns real i digital:


“El bell natural es contraposa al bell digital. En el bell digital, la negativitat del diferent s'ha eliminat per complet. Per això és totalment polit i llis. No ha de contindre cap esgarrapada. El seu signe és la complaença sense negativitat: el ‘m'agrada’. El bell digital constitueix un espai polit i llis de l'igual, un espai que no tolera cap estranyesa, cap alteritat”.


Una altra de les possibles inconsistències del metavers és que, en ser un univers concebut i desenvolupat per una altra persona, podria implicar una certa alienació. Podria pensar-se que això limita la llibertat personal, almenys més del que succeeix en la vida real. Es podria contraargumentar que en la vida real no som capaces d'eixamplar la nostra experiència perquè manquem de la iniciativa, el coneixement o la destresa per a fer-lo. Igual que el cinema ens permet advertir i descobrir circumstàncies i històries que no haguérem anticipat per nosaltres mateixos.Només un cervell connectat

El plantejament em recorda l'analogia proposada pel filòsof estatunidenc Gilbert Hartman: la d'un cervell submergit en una cubeta, protegit per un líquid amniòtic que el manté en condicions estables. El cervell està connectat per uns elèctrodes a un ordinador que li transmet estímuls i informació.


Durant el dia aqueix cervell rep imatges i la resta d'informació sensorial que li permet assistir –virtualment– a una jornada de treball regular, seguida de la pràctica d'un esport, unes copes amb els amics i, finalment, una estona amb la família, a casa, abans de gaudir del descans nocturn.


El cervell no adverteix, necessàriament, que totes aqueixes dades i estímuls que rep són artificials perquè les percepcions i les impressions que experimenta els fan reals. Si potser, en un procés de reflexió seré, podria plantejar-se de manera conscient si tot el que viu és real o inventat. Però difícilment arribaria a adonar-se que només és un cervell en una cubeta, llevat que l'ordinador al qual està connectat li traslladara imatges del laboratori on té lloc l'operació, o li presentara a un amic que li plantejara aquest dilema.


Si vosté experimentara les mateixes sensacions del cervell en una cubeta, potser no trobava a faltar vides alternatives. No se n'adonaria que el seu cervell no està biològicament connectat amb el seu cos, sinó amb un ordinador. Aqueixa privació de la relació amb el món real, l'absència d'una relació causal amb l'extern, d'acord amb l'explicació del filòsof Hilary Putnam, és el que converteix a les experiències del cervell en una cubeta en diferents de les que viuria un subjecte real.


Una altra cosa seria prendre la decisió anticipada de renunciar a aqueixa connexió biològica, i que li ensenyaren fotos de la configuració del cervell en la cubeta i els elèctrodes connectats a l'ordinador. Potser aqueix advertiment anticipat de la seua alienació li seria insuportable.


Sensacions i records reals

Potser l'argument més sòlid en contra d'una vida habitada exclusivament en l'entorn digital és la memòria de les sensacions i records sensorials experimentats en l'entorn físic. La nostra naturalesa corpòria, animal –som animals racionals–, determina la necessitat del presencial, la força de les vivències materials i somàtiques. Les experiències de treball híbrid viscudes durant la pandèmia han reforçat aquest sentiment.


El gran avantatge del metavers actual és que no ha de prendre la decisió radical d'abandonar el món físic per sempre. Potser estem davant el millor dels mons possibles, davant l'oportunitat de viure no sols dues vides, sinó moltes més. Però no s'enganye: una visita a l'Acròpoli en una vesprada temperada d'estiu, contemplant els reflexos del sol en el marbre pentèlic dels edificis, i gaudint de la brisa mediterrània, no pot ser reemplaçada pel millor tour virtual pel Partenó.