L'estupidesa i la Covid 19

 De l'estupidesa humana es porta parlant des de l'inici dels temps perquè, desgraciadament, sempre hi ha hagut estúpids. No obstant això, poques vegades s'ha reflexionat sobre això amb tant encert, enginy i brillantor com en l'assaig Allegro dt. senar troppo que el professor d'economia Carlo María Cipolla va publicar en 1988. En ell es postulen les cinc lleis de l'estupidesa humana i es fa una perfecta i cartesiana definició de l'estúpid que convé portar a primera plana després de les últimes manifestacions dels negacionistes de la COVID-19.


Què és l'estupidesa?

Cipolla, posicionant en abcises la variable “guany per a un mateix” i, en ordenades, “guany per a l'altre”, fica l'estúpid en el quadrant en què totes dues variables tenen valors negatius. D'aquesta manera, l'estúpid seria aquell individu que perjudica una altra persona (o grup de persones) obtenint perjudici per a si mateix. Com més ens allunyem cap a l'esquerra i cap avall de l'origen de coordenades, més estupidesa estarà concentrada en la persona en qüestió.
Gràfic del professor d'economia Carlo María Cipolla. Author provided

Observant aquest mateix gràfic, s'entenen perfectament les tres categories bàsiques restants en les quals els eixos cartesians divideixen al comportament humà en relació a aquestes dues variables.


Així, l'intel·ligent seria qui obté beneficis per a si mateix alhora que genera guany als altres; el malvat guanyaria a costa de perjudicar a uns altres; i l'incaut (o desgraciat) beneficiaria a uns altres però perjudicant-se a si mateix.


L'estúpid perd i fa perdre als altres

Atenint-nos a aquesta segmentació de comportaments, no hi ha dubte quant a on situaríem als “negacionistes” de la COVID-19 que vam poder contemplar fa poc manifestant-se pels carrers de Madrid i, més recentment, pels de Barcelona. La seua absència de proteccions sanitàries mínimes mentre cridaven, així com les seues efusives abraçades i besos, anaven dirigits directament al seu propi perjudici, alhora que perjudicaven a tota la societat en crear la situació ideal perquè el virus es difonguera.

Són exemples perfectes del ser estúpid.

Altres exemples serien els que es posen a fer botelló, o els DJ estúpids que actuen com aspersors amb la seua boca sobre un públic més estúpid encara.

Per què l'estupidesa és perillosa?

En aquest mateix assaig, Cipolla aporta unes fascinants lleis fonamentals de l'estupidesa. La primera d'elles afirma que “Sempre i inexorablement subestimem la quantitat d'estúpids que hi ha en circulació”. La segona (“La probabilitat que una persona siga estúpida és independent de qualsevol altra característica d'aqueixa persona”), fa possible que ens trobem estúpids en totes les circumstàncies, sense limitacions per edat, professió, nacionalitat, nivell d'estudis, sexe, raça o religió.


Però potser la condició d'extrem perill de l'estúpid ve de mà de la quarta llei, que afirma: “Les persones no estúpides subestimen sempre el potencial nociu de les persones estúpides. Els no estúpids, especialment, obliden constantment que en qualsevol moment, en qualsevol lloc i en qualsevol circumstància, tractar i/o associar-se amb individus estúpids es manifesta infal·liblement com un costosíssim error”.


Finalment, Cipolla té en compte el fet que l'estúpid no sap que és estúpid i, com a tal, causarà estralls estúpidament (això és, sense malícia, sense objectius, sense remordiments i sense cap lògica).


La conclusió és meridiana: els estúpids són molt més perillosos que els malvats, perquè la seua absència de mètode i la seua actuació, sempre improvisada i erràtica, irremeiablement desconcerten l'intel·ligent. Per moltes neurones que aquest tinga, mai acaba d'assimilar que la raó (la seua eina de treball) brilla per la seua absència en l'estúpid.


Molt pitjor, doncs, que se'ns trenque la màscara o que se sature l'UCI del nostre hospital és… tindre estúpids a prop.


Per què l'estupidesa no és respectable?

Encara que Karl Popper, en La lògica de la investigació científica, ja va plantejar el problema de trobar un criteri de demarcació únic i universal per a separar la ciència del que no ho és, el mètode científic admet com a hipòtesi de treball en ciència tot allò susceptible de ser refutat empíricament.


Així, les hipòtesis són sotmeses a implacables experiments encaminats a demostrar que són falses i, només si sobreviuen a aquestes proves de foc, es donen com a vàlides (encara que sempre amb caràcter provisional). Els resultats d'aquests experiments, sotmesos a controls de doble cec, són enviats a revistes especialitzades on se sotmeten a la revisió per parells. Només si superen aquesta successió de rigorosos controls, es publiquen en revistes especialitzades i s'ofereixen al coneixement de la comunitat científica.


Per contra, tota afirmació que no siga fruit d'aquest llarg i duríssim procés de sedàs, quedaria fora del camp de la ciència i seria considerada com acientífica. Ull! Això que no vol dir que una asseveració acientífica siga ni vertadera ni falsa, ni bona ni dolenta, sinó, simplement, que no és científica.


Fora de l'àmbit de la ciència quedarien, doncs, disciplines com l'art, la religió o, en general, tots els camps del coneixement on les afirmacions que es proposen són opinables però no comprovables. Vull deixar molt clar que aquestes qüestions subjectives que s'inclouen en aquests camps no científics són absolutament respectables, ja que formen part d'altres aspectes del pensament humà tan importants com la llibertat de creença de cada persona. Simplement, no serien ciència.


Però el que considere que no és respectable és la pseudociencia. És a dir, realitzar afirmacions presumptament objectives però que, lluny de ser el resultat de l'ús del mètode científic, són fruit del capritx, de la ideologia, de la conveniència, de la correcció política, de la creença o… de l'estupidesa. Això és, precisament, el que fan els manifestants “negacionistes”: oposar-se a les afirmacions científiques amb arguments arbitraris. Per això, des del meu punt de vista, no haurien de gaudir ni tan sols de denominació específica. Caldria cridar-los, senzillament, estúpids.


Article original: https://theconversation.com/la-estupidez-y-la-covid-19-143871

Autoria: A. Victoria de Andrés Fernández

Profesora Titular en el Departamento de Biología Animal, Universidad de Málaga