Com ser més conscient i més responsable en el dia a dia


La pràctica del consum conscient, requereix fer els passos següents:
  • Reflexionar sobre la necessitat que hem de cobrir: és una necessitat autèntica o induïda? ho necessite o ho desitge? vull permetre'm aquest desig? puc cobrir aquesta necessitat sense consumir res? El consum conscient no obliga a renunciar a res en concret, només exigeix aquesta reflexió prèvia en cada cas. Això sí, de forma global, d'acord amb la primera clau, la reducció és requisit indispensable. Com ha recordat en nombroses ocasions Joaquim Sempere, autor del llibre Millor con menys, fa falta autocontener nostres expectatives de consum.
  • Informar-nos de les opcions de consum que tenim al nostre abast. Com més opcions coneguem més podem trobar la que s'ajusta més aviat a la nostra sensibilitat i les nostres possibilitats. També es pot valorar la possibilitat de promoure accions col·lectives per a ampliar aquestes opcions: iniciatives com a plataformes de préstec o cooperatives de consum són una realitat gràcies a l'espenta de persones consumidores que no s'han conformat amb les alternatives que han trobat en el seu entorn immediat. Aprofundir en aquestes formes col·lectives de consum és necessari per a desenvolupar el potencial de transformació social del consum conscient. De la mateixa manera, si es reforcen els vincles comunitaris és més fàcil que sorgisquen accions col·lectives que forcen canvis legislatius i en l'estructura econòmica.
  • Decidir amb responsabilitat social i ambiental, és a dir, triant la que ens dona més garanties de causar menys impacte en el medi ambient i més impacte positiu en l'àmbit social i en la nostra salut. Això últim passa també per a tindre en compte la nostra capacitat de sostindre l'elecció que hàgem fet.
  • És quasi impossible seguir aquests passos en totes les nostres pràctiques de consum. Fins i tot, aspirar a la màxima coherència ens pot portar molt de malestar i arribar a bloquejar-nos. En canvi, si a poc a poc i sense exigir-nos impossibles, anem prenent més decisions de consum des del compromís ambiental i social, transformem el nostre dia a dia i vivim més d'acord amb els nostres valors. D'aquesta manera, el consum conscient és una font de satisfacció personal.