Els nous delictes virtuals ¿quines coses estem fent molt mal?

1. Agafar el mòbil d'un altre per a llegir les seues converses de whatsapp.
La SAP de la Corunya 277/2019, de 26 de juny de 2019, confirma una condemna del Jutjat penal per un delicte de descobrient i revelació de secrets previst en l'article 197.1 CP a l'acusada que aprofitant un descuit d'una coneguda va agafar sense permís de l'anterior el seu telèfon mòbil i, després d'anul·lar el sistema de bloqueig mitjançant el mètode que dies abans havia vist utilitzar a la seua usuària, es va disposar a examinar el contingut de l'aplicació de whatsapp. D'aquesta manera va llegir una conversa confidencial gravada que a través de whatsapp la titular del mòbil havia mantingut dies arrere amb un tercer. A fi d'assabentar-se bé del que tots dos es van dir, va manipular el mòbil per a enviar el contingut íntegre de totes les converses registrades entre els mateixos a un compte de correu electrònic de la pròpia acusada.

Recorda l'AP “en relació a la conducta jutjada, interessa ressaltar que el tipus objectiu de l'article 197.1 CP requereix solament un acte d'apoderament, sense necessitat que l'autor arribe a descobrir els secrets o vulnerar la intimitat( STS 553/2015, 6 octubre)”

No procedeix en aquest cas l'aplicació del tipus de l'article 197.3 CP perquè, a més de no haver sigut objecte d'acusació pel Ministeri Fiscal ni per l'acusació particular, no ha quedat acreditat que l'acusada enviara o revelara el contingut de les converses a tercers

2. Ús sense consentiment de fotos de tercers obtingudes a través de les RRSS

Crear un perfil en una xarxa social amb fotografias agafades del perfil autèntic d'una persona (que no ha consentit aqueix ús) a la qual s'uneixen comentaris obscens amb intenció de menyscabar la seua fama i humiliar-la, constitueix un delicte contra la integritat moral de l'art. 173 CP.

3. Accés a base de dades AEAT per a obtindre informació patrimonial de la exparella

Constitueix el tipus de l'art. 197.2 CP la conducta de qui accedeix, posseint clau per a això, a la base de dades de l'AEAT i obté informació patrimonial sobre fons d'inversió de la seua exparella amb la finalitat d'usar la mateixa en l'execució d'una sentència de divorci.


4. Aplicació del subtipus agreujat de l'art. 197.5 Codi Penal quant a dades de caràcter personal que afecten la “vida sexual”

El subtipus agreujat de l'art. 197.5 Codi Penal quant a dades de caràcter personal que afecten la “vida sexual” ha de vindre referit únicament a aquelles dades que es referisquen a la “orientació sexual”?

5. Es pot fer ús d'una foto publicada pel seu titular en un compte obert en una xarxa social?

La Sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem de data 15 de febrer de 2017 es pronuncia sobre aquesta qüestió i estableix que el consentiment del titular de la imatge perquè el públic en general puga veure la seua foto en un compte obert en una xarxa social, no comporta autorització per a fer ús de la mateixa i publicar-la de forma diferent, perquè no constitueix el consentiment exprés q exigeix la llei.