Si tinc algun problema en comprar per Internet, com i on puc reclamar?

David ens pregunta: Si tinc algun problema en comprar per Internet, com i on puc reclamar?

Si la seua reclamació és sobre garanties, fulles de reclamacions, publicitat enganyosa o temes relacionats amb prestacions incorrectes del servei, ha de dirigir la seua queixa a la seua oficina municipal d'informació al consumidor o a la Direcció General de Comerç i Consum de la Comunitat Valenciana, on a més, el podran informar si l'empresa està adherida al Sistema Arbitral de Consum i sol·licitar un arbitratge.