No saps què és un ETF perquè els bancs t'ho amaguen

Quan la inflació és alta i els tipus d'interés estan per davall de la inflació, pot ser difícil trobar opcions d'inversió que oferisquen una rendibilitat real positiva. No obstant això, Tendències et proposem algunes opcions que podries considerar:  • Accions: A pesar que les accions poden ser volàtils a curt termini, a llarg termini han demostrat ser una de les inversions més rendibles. Si bé és cert que no hi ha garantia que obtindràs una rendibilitat positiva, és possible que et beneficies de la inflació a través d'un augment en el valor de les accions. 
  • Bons indexats a la inflació: Són títols de deute que ajusten els seus pagaments d'interessos i principal segons l'índex d'inflació. D'aquesta manera, poden oferir una rendibilitat real positiva i, per tant, protegir el teu poder adquisitiu enfront de la inflació.
  • Fons immobiliaris: Els fons immobiliaris inverteixen en propietats comercials i residencials, la qual cosa pot oferir una protecció contra la inflació pel fet que els preus dels immobles solen augmentar en períodes inflacionaris.
  • Matèries primeres: Algunes matèries primeres, com l'or o la plata, tendeixen a ser una inversió popular en temps d'inflació, ja que poden oferir una protecció contra la depreciació de les monedes.

És important tindre en compte que totes aquestes opcions d'inversió comporten certs riscos i és possible que no obtingues una rendibilitat positiva. Per tant, és recomanable que consultes amb un assessor financer abans de prendre qualsevol decisió d'inversió.

Els ETF i per què els bancs amaguen este producte. 

Un ETF (Exchange-Traded Fund) és un tipus d'instrument d'inversió que es negocia en borsa i que s'estructura com un fons d'inversió, però cotitza en el mercat com una acció. Els ETF ofereixen una manera fàcil i eficient d'invertir en una cistella d'actius subjacents, com a accions, bons, matèries primeres o divises.

Els ETFs solen replicar el rendiment d'un índex específic, com el S&P 500 o el FTSE 100, i, per tant, ofereixen una exposició diversificada a un mercat en particular. Per exemple, si inverteixes en un ETF que segueix l'índex S&P 500, estaràs invertint en una cartera diversificada de les 500 empreses més grans dels EUA. 
Els ETFs es negocien en borsa com una acció, cosa que significa que pots comprar o vendre participacions en l'ETF en qualsevol moment durant l'horari de negociació de la borsa. Igual que les accions, els ETF tenen un preu d'oferta i demanda, que pot variar segons les condicions del mercat. A més, els ETF ofereixen una exposició diversificada amb una sola transacció, la qual cosa fa que siguen una forma eficient i rendible d'invertir.

Els ETFs també poden ser una bona opció per als inversors que busquen reduir el risc i millorar la diversificació de la seua cartera. Alguns ETFs ofereixen exposició a mercats específics, sectors o estratègies d'inversió, la qual cosa permet als inversors construir carteres personalitzades i adaptades als seus objectius i perfil de risc.

Per tant, accions, ETF o fons d'inversió si he d'invertir en renda variable? 

Els ETFs són una opció atractiva per als inversors que busquen diversificació en la seua cartera i reduir el risc. A més, la seua estructura de baixes comissions fa que siguen una opció d'inversió rendible.  

En canvi les accions poden ser una bona opció per a aquells inversors que busquen obtindre una rendibilitat alta a llarg termini i estan disposats a assumir el risc associat a la inversió en renda variable. Les accions individuals poden ser més volàtils que altres instruments d'inversió, però poden oferir majors retorns si se seleccionen correctament.

Els fons són una opció per a aquells inversors que prefereixen delegar la gestió de la seua cartera a un professional. Aquests instruments poden oferir una exposició diversificada a una varietat de classes d'actius i estratègies d'inversió. A més, alguns fons poden ser utilitzats per a aconseguir objectius específics, com la generació d'ingressos o la protecció contra la inflació.  


La diferència entre un ETF i un fons de gestió passiva són les comissions i això en temps de rendibilitats baixes és molt important. 

Necessites comparar diferents comissions que et cobren: 

  • Comissió de gestió: És la comissió que cobra el gestor del fons o de l'ETF per la gestió dels actius del fons. Aquesta comissió es calcula com un percentatge anual del patrimoni del fons o de l'ETF, i sol oscil·lar entre el 0,05% i l'1%.
  • Comissió de seguiment de l'índex: És la comissió que cobra el proveïdor de l'ETF o del fons de gestió passiva pel seguiment de l'índex subjacent. Aquesta comissió es calcula com un percentatge anual del patrimoni del fons o de l'ETF, i sol ser més baixa que la comissió de gestió, ja que no es requereix d'una gestió activa per part del proveïdor.
  • Comissió de subscripció i reembossament: És la comissió que cobra el proveïdor del fons o de l'ETF per les operacions de subscripció i reembossament de participacions. Aquesta comissió pot ser fixa o variable i sol oscil·lar entre el 0% i l'1%.

És important destacar que les comissions poden tindre un impacte significatiu en la rendibilitat del fons o de l'ETF a llarg termini. Per tant, és recomanable que compares les comissions de diferents proveïdors abans d'invertir i que selecciones aquells productes que cobren comissions més baixes i que s'ajusten millor als teus objectius d'inversió.

En resum, cada opció té els seus avantatges i desavantatges. L'elecció dependrà dels teus objectius d'inversió, perfil de risc i horitzó temporal. El més recomanable és que consultes amb un assessor financer perquè t'ajude a determinar quina opció d'inversió és la més adequada per a tu.