Coronavirus: una altra oportunitat per transformar el comerç mundial d'aliments

Per segona vegada aquest segle, la interdependència del subministrament mundial d’aliments està centrada de forma intensa. En primer lloc, la crisi econòmica del 2008 va crear alts preus dels aliments i va empènyer 100 milions de persones addicionals cap a la fam.Per a molts, però, aquesta crisi no va començar ni va acabar el 2008. Ara, enmig de la pandèmia COVID-19, la fragilitat del sistema globalitzat de comerç d'aliments torna a aparèixer.


A més del conflicte, el canvi climàtic i l’empobriment, COVID-19 amenaça 265 milions de persones amb fam i milers de milions amb inseguretat alimentària.


La fam augmentava el 2019 abans que comencra la pandèmia. Tot i les constants convocatòries de canvi, les organitzacions comercials i els principals països exportadors d’aliments encara no han reconegut que l’actual sistema mundial de comerç alimentari no és adequat per respondre a les necessitats locals d’un món cada vegada més volàtil.

En els anys posteriors al 2008, Olivier De Schutter, el llavors relator especial de les Nacions Unides sobre el dret a l'alimentació, va argumentar que el comerç d'aliments s'hauria de reestructurar al voltant de la idea d'aliments com a dret, no només com a mercaderia. Va defensar retornar el poder de decisió a les comunitats, invertir en pràctiques agroecològiques per a la nostra salut i el nostre entorn i allunyar-se de la dependència de les importacions d'aliments .


En resum, va argumentar a favor de transformar un sistema que fora ineficaç molt abans que els augments de preus del 2008 es denominaren crisi.


La mateixa oportunitat transformadora se’ns presenta ara. 


L'impacte complet de COVID-19 encara es desconeix

Fomentar els subministraments previsibles i els mercats estables són els objectius declarats del sistema comercial. Però els mercats es desestabilitzen reiteradament quan apareixen reptes financers, energètics o sanitaris.


Tot i que encara es desconeix l’impacte total de la pandèmia en la seguretat alimentària, és probable que adopte formes diferents arreu del món .


Els reptes logístics de moure els aliments pel món durant la pandèmia s’agreugen amb la naturalesa globalitzada de les cadenes de subministrament. Les interrupcions en la plantació i la collita a causa de brots de malalties tenen un impacte en el subministrament d'aliments, i les restriccions al moviment de treballadors agrícoles migrants agreugen el problema i redueixen els ingressos dels treballadors.


També és clar que la disponibilitat d'aliments es posa en perill fàcilment en un sistema comercial que fomenta la dependència de les importacions i l'agricultura orientada a l'exportació, però que no pot exigir als països que exporten aliments.


Per exemple, països exportadors de cereals com Rússia i Ucraïna restringeixen les exportacions a causa de preocupacions de subministrament intern. Aquest tipus de restriccions són perjudicials per als països que depenen dels aliments importats.


Les restriccions també comporten xocs de preus; fins i tot si hi ha prou menjar a nivell mundial, resulta inaccessible per a moltes persones. Fins i tot els petits augments de preus poden fer fora de l'abast els articles bàsics. Com el 2008, les persones amb pocs ingressos que gasten una gran part del pressupost posant menjar sobre la taula són les més afectades.Confiar en els mercats internacionals per equilibrar l’oferta i la demanda ha provocat el malbaratament alimentari. Aquest problema no és nou, però és més acusat durant la pandèmia. Com que la producció d’aliments és un procés estacional lent, es necessita temps per respondre a les demandes canviants i la comunicació de les demandes és complexa en llargues cadenes de subministrament.

El sud global ho va deixar de banda

Com a resposta a les pujades de preus del 2008, es van crear eines per millorar la transparència del mercat i les respostes polítiques en cas de crisis. Però són pocs els països del sud que s’hi han desenvolupat o hi participen, i molts no tenen la capacitat de respondre als canvis del mercat encara que hi haja informació disponible.


Les noves preocupacions sobre la transmissió de virus entre animals i humans també poden tenir greus implicacions en els entorns comercials nacionals i internacionals. Els països han frenat l'accés als mercats humits on es venen animals salvatges amb finalitats de consum. Però si s’utilitzen les preocupacions derivades dels zoonòtics per erigir noves barreres de seguretat alimentària, afectaran els exportadors del sud global que ja estan desmesuradament carregats per les normes de seguretat alimentària establertes pel nord.


També podria afectar els pobles indígenes, que s’enfronten a reptes comercialitzant i compartint el que es coneix com a “aliment del país” a causa de les normes de seguretat establertes pels governs (i alineades amb les normes internacionals). Quan els aliments es produeixen, es cullen i es consumeixen localment, les comunitats garanteixen uns estàndards de seguretat culturalment adequats.

Les organitzacions comunitàries de seguretat alimentària proposen polítiques i duen a terme activitats que ja estan transformant els sistemes alimentaris locals . Les agències internacionals d'aliments també responen als desafiaments exacerbats per la pandèmia.


L'OMC es va oposar al control local sobre els aliments

El focus comercial multilateral s’ha centrat en minimitzar les interrupcions del mercat, però no reconeix que les normes comercials poden impedir les solucions locals. De fet, els líders de l’Organització Mundial del Comerç s’han oposat activament al control localitzat dels sistemes alimentaris; han parlat en contra de la sobirania alimentària i de l'autosuficiència i no han resolt els desacords sobre la reserva pública, quan els països en desenvolupament compren i emmagatzemen aliments i els distribueixen a les persones que ho necessiten. Això malgrat l'admissió de l'OMC que la seguretat alimentària és un objectiu legítim.


La declaració conjunta de l’Organització Mundial de la Salut, l’Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l’Alimentació i l’OMC al març era un desviament menor de l’enfocament silenciós dels aliments en els debats comercials, on els aliments es posicionen com un producte agrícola, diferent de la salut i el treball i el medi ambient.


De fet, transformar el comerç de manera que complemente en lloc de desplaçar els sistemes alimentaris localitzats és la clau per reconèixer i respectar el dret a l’alimentació de les persones de tot el món.