Pàgines de descomptes i ofertes per compra agrupada: com són i quines garanties oferixen?


Cal recordar que en aquests casos de compres agrupades o per descomptes i ofertes els consumidors abonen l'import de la seua compra directament a les companyies que ofereixen els cupons de descompte, que són els qui han negociat el paquet de productes o serveis prèviament amb l'empresa o establiment en qüestió. És per això que a l'hora de reclamar, els consumidors hauran de dirigir les seues reclamacions a aquestes empreses mediadores. Per contra, si el problema es dona a l'hora de la prestació del servei contractat o en assumptes relacionats amb la garantia del ben adquirit, el consumidor haurà de dirigir la seua reclamació a l'establiment o empresa fabricadora.En adquirir un producte o servei mitjançant aquests cupons, posseeixen, igual que en qualsevol altra venda a distància, el dret de desistiment sempre que siga en els primers set diessegüents a la recepció de mateix, tal com estableix la Llei.

Abans de realitzar la compra d'un d'aquests cupons d'ofertes es recomana als consumidors informar-se en la mesura que siga possible sobre el preu original, sense descompte, del producte o servei, per a d'aqueixa manera comprovar que en realitat existeix aqueixa reducció de preu final.

El mateix recomanem fer al consumidor o consumidora a l'hora d'adquirir un conjunt de serveis i/o productes, un «pack», per a comprovar en primer lloc si necessita tots els productes inclosos i, en segon lloc, si el preu final amb descompte representa una vertadera rebaixa sobre la suma dels preus originals dels productes del «pack».

  • El 67% dels compradors d'ofertes grupals són dones i el 70% tenen entre 25 i 40 anys.
  • El 64% dels compradors declara sentir-se satisfet amb el servei prestat pel negoci oferent i un 36% comenta haver quedat poc o gens satisfet.
  • El 31% dels enquestats indica haver rebut un servei d'inferior qualitat al d'un client habitual.
  • Donar un servei inferior als clients que venen amb un cupó és el motiu principal pel qual alguns negocis no aconsegueixen fidelitzar, que és la clau de l'èxit d'aquestes accions. Quant a la satisfacció amb el site de compra col·lectiva, el 78% dels enquestats diu estar satisfet amb el servei.
  • Entre les principals motivacions que impulsen a comprar aquest tipus d'ofertes, a més del preu, estan el que es tracte d'una oferta clara i la qualitat, tant de la pròpia oferta, com la del negoci.
  • Per l'altre costat, els motius principals que poden frenar a comprar són el que el procés de compra en la web de compra col·lectiva siga complicat.
  • Finalment, el 77% dels compradors d'ofertes col·lectives assegura que repetirà. Aquesta dada posa de manifest que encara que alguns compradors hagen tingut experiències poc satisfactòries estan disposats a tornar a comprar, a causa dels importants descomptes que obtenen gràcies a aquest nou de model de consum.