Inversió socialment responsable

La comunitat inversora, tant els que demanden com els que gestionen fons, és cada vegada més conscient dels problemes que afronta el planeta tant en el present com en un futur pròxim.

És per això que la inversió socialment responsable ha passat de ser una moda a convertir-se en una tendència creixent. Segons l'últim estudi de Global Sustainable Investment Alliance, només des de principis de 2016 a principis de 2018, la inversió sostenible va créixer un 34%. Haurem d'esperar a 2021 per a obtindre el nou informe i tindre dades del període 2019-2020.

Però, què és la inversió socialment responsable?
Quan parlem de sostenibilitat, el primer en el que molta gent pensa és en la cura del medi ambient, però la veritat és que va molt més allà.

Invertir de manera sostenible significa incloure aspectes “al marge del financer” en la presa de decisions d'inversió. Així, es tenen en compte factors mediambientals, socials i de govern a l'hora de decidir en quin tipus d'inversions val la pena posar els nostres diners. D'ací les sigles ESG (en anglés, medi ambient, social i govern corporatiu).

Els criteris ESG poden influir positivament en la rendibilitat. A diferència de la inversió ètica, la ISR no prioritza un entorn moral sobre un financer. Faltaríem a la veritat si afirmàrem de manera rotunda que les inversions sostenibles són més rendibles que la resta, però un estudi de Amundi publicat a principis de 2019 ha demostrat que els criteris ESG poden influir positivament en la rendibilitat.Quins aspectes poden influir en la rendibilitat de les empreses compromeses amb aquests criteris?

  • Tenen mecanismes per a gestionar els riscos reputacionales (corrupció, mal mediambiental, evasió d'impostos, etc)
  • Es financen a un tipus d'interés inferior, ja que les agències de qualificació tendeixen a atorgar-los millors ràtings.
  • La seua reputació corporativa beneficia la creació de relacions comercials.
  • Compten amb instal·lacions amb major eficiència energètica, la qual cosa redueix despeses de manteniment.


Has de saber que no tots els fons d'inversió són iguals i que tenen diferents nivells de risc en funció de diferents factors. Has de comprovar abans de la contractació de qualsevol fons, el DFI (Dades Fonamentals Inversor), l'Informe Semestral i el fullet complet corresponent, on podràs consultar les característiques i riscos de cada fons. Pots consultar també aquests documents en la web de la CNMV.