El paper de l'educació en la transformació digital de la societat


El sistema educatiu és un dels pilars sobre els quals ha de donar-se suport la societat digital per a evolucionar cap als nous models econòmics. En el Pla Digital 2025, desenvolupat per la CEOE, s'ofereixen algunes recomanacions perquè aquesta transformació es culmine amb èxit.

Per Noelia Hernández -17/07/2019. Article original: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/papel-educacion-transformacion-digital-sociedad/109940.html

El canvi econòmic i social de la societat actual està marcat per la incursió de la tecnologia en tots els àmbits. En aqueixa transformació digital s'està posant especial recalcament en l'esforç que han de fer empreses, ciutadans i Administracions per a afrontar aquesta revolució, i l'educació també està en el punt de mira.


El sistema educatiu: pilar de la societat digital
En el Pla Digital 2025, elaborat per la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), s'assenyalen tres pilars sobre els quals ha de sustentar-se aquesta evolució. Un d'ells és l'educació digital, al costat de la innovació i l'emprenedoria.

En el propi informe es recull la necessitat de “prioritzar la transformació del sistema educatiu per a adequar-lo a la nova Societat Digital, posant el focus en l'aprenentatge, en l'ús de les oportunitats que obrin les noves tecnologies i en l'impuls de vocacions STEM, amb la finalitat d'evitar la divergència entre l'oferta i la demanda en el mercat laboral”.

Educació transformació digital
S'estima que un 65% dels estudiants que inicien ara l'Educació Primària treballaran en professions que encara no existeixen, però que estaran directament relacionades amb l'ús de la tecnologia. Per aquest motiu des de la CEOE recomanen l'adequació del sistema educatiu als reptes del segle XXI: digitalització i competències STEM.


No obstant això, aquest no és un repte a futur, sinó del present. I més tenint en compte que la Comissió Europea estima que per a 2020 –l'any que ve– caldrà cobrir 500.000 llocs de treball que requeriran perfils digitals. D'ací la urgència de començar a formar a l'alumnat per a un món que ja ha canviat i adequar-se a aquesta realitat.

Innovació a les aules i el professorat
Aquest canvi, sostenen des de la CEOE, hauria de liderar-se des de l'educació superior, ja que és en aquesta etapa on s'adquireixen els coneixements que, una vegada finalitzada, tindran  la seua aplicació en el món laboral. I això inclou tant a l'ensenyament universitari com a la formació professional (FP), “de manera que es resolga l'actual bretxa entre la demanda de les empreses i l'oferta de professionals procedents del sistema educatiu espanyol”, apunta l'informe.

Entre les mesures a prendre en l'àmbit universitari, es proposa elaborar un catàleg de titulacions universitàries més concordes a la Societat Digital, així com definir les competències transversals que concerneixen a la nova economia digital. La promoció dels MOOCs (cursos massius online i en obert) o fomentar l'accés de les dones a carreres cientificotècniques segueixen pendents.

Quant a la FP, l'estudi afirma que seria convenient posar en marxa titulacions relacionades amb àrees emergents com Big Data, màrqueting online o seguretat digital, de manera que, una vegada identificat el nínxol d'oportunitat, en dos anys hi hauria persones formades per a ocupar aqueixos llocs.

En aquesta transformació s'apunta com a imprescindible una evolució dels docents. Per a això el professorat, seguint les recomanacions del pla de la CEOE, ha de formar-se en tres àrees: l'ús de noves tecnologies aplicades a l'aula per a una millor gestió dels processos d'ensenyament-aprenentatge; coneixement de les competències tecnològiques per a despertar vocacions STEM en l'alumnat a través de l'axioma ‘aprendre fent’; i l'aprenentatge de pràctiques docents innovadores.