El Museo de la comunicació de Berlin

El Museu de la Comunicació Berlin (Museum für Kommunikation) uneix el passat i el futur sota un mateix sostre. En l'exposició permanent es posa de manifest i explica l'origen, desenvolupament i perspectives de futur de la societat de la informació. La manipulació canviant de caràcters, codis i mitjans i els canvis resultants en la vida privada i pública estan en primer pla.

En la cambra de tresors s'explica la història dels objectes exposats més famosos. Per exemple, el "segell del Cosmos" que ha viatjat a tots els llocs amb els cosmonautas, els primers aparells de telèfon i els segells més famosos del món: el Maurici blau i roig.

El celobert i la galeria de comunicació pretenen induir a la comunicació. Tres robots encantadors esperen informar i entretindre als visitants. Una sèrie d'estacions interactives en la galeria de comunicació conviden a explorar els principis bàsics de la comunicació jugant.

En la galeria temàtica i les sales de la col·lecció, el visitant es realitzarà preguntes bàsiques sobre la història de la comunicació: Com canvien els mitjans de comunicació la percepció de l'espai i el temps? Quina repercussió té l'acceleració del trànsit de dades, mercaderies i persones? Com es modifica l'autoretrat d'institucions i nacions? En el segon pis es tracten temes com els "mitjans i la guerra" i el paper dels mitjans en massa en la nostra societat.